IBS AB

IBS Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 15:27 CEST

Specialisering ger nya kundkontrakt

Januari-september 2004
·Resultatet efter finansiella poster uppgick till -59 mkr (-59).
·Konsultmarginalen ökade till 19% (18).
·Resultatet efter skatt uppgick till -48 mkr (-56).
·Resultat per aktie uppgick till -0.61 kr (-0.70).
·Nettoomsättningen uppgick till 1 597 mkr (1 672). Minskningen beror
främst på lägre hårdvaru- och övriga intäkter.

Juli-september 2004
·Resultatet efter finansiella poster uppgick till -37 mkr (-26).
·Nettoomsättningen uppgick till 467 mkr (521).
·Minskade hårdvaru- och övriga intäkter påverkade kvartalets omsättning
med -56 mkr och resultatet
med -11 mkr.
·Nya internationella avtal inom IBS branschfokus har tecknats med bl.a.
Rexel, Maxell och Chaid Nehme.
·Samarbetsavtal har tecknats med nya partners i Kina och Ryssland.
·Resultatet i den svenska verksamheten förbättrades under tredje
kvartalet jämfört med föregående år.

Prognos för helåret 2004
·Prognosen kvarstår om ett förbättrat positivt resultat efter
finansiella poster för helåret 2004 jämfört med18 mkr för samma period
föregående år.

Magnus Wastenson, VD för IBS, kommenterar det tredje kvartalet 2004:

» Vi redovisar licensintäkter och konsultmarginal i nivå med föregående
år men väsentligt lägre hårdvaruförsäljning i samband med lanseringen av
nya servrar från IBM med förbättrad pris/prestanda. Det tredje kvartalet
är säsongsmässigt alltid ett svagt kvartal. Resultatet i den svenska
verksamheten förbättrades i kvartalet och åtgärdsprogrammet för att
förbättra lönsamheten går enligt plan. Vi förutser en stark avslutning
på året, med ett resultat i fjärde kvartalet som överstiger fjolårets 78
mkr, och kommer därmed kunna redovisa ett förbättrat positivt
helårs­resultat jämfört med föregående år.«

27 oktober 2004