IBS AB

IBS får order från ledande läkemedelsföretag

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 09:54 CET

Sigma Company Ltd. har tecknat avtal med IBS i Australien om
installation av IBS specialiserade programvara för
läkemedelsdistribution, IBS Pharma. Ordern omfattar programvaror,
implementeringstjänster och datorer på sammanlagt
drygt 40 MSEK.

Programvarorna omfattar bl.a. orderhantering, kundservice, distribution,
lagerstyrning, logistik, varuförsörjning, ekonomistyrning och
beslutsstöd. IBS lösning ersätter Sigmas nuvarande skräddarsydda system.

"Sigma har gjort en omfattande urvalsprocess som resulterade i att IBS
valdes som strategisk partner. IBS helhetslösning minimerar
projektrisken för oss och jag ser fram emot väsentliga
effektivitetsvinster och förbättrad funktionalitet som ett resultat av
vår nya IT-lösning", säger Elmo de Alwis, VD för Sigma. "Vår förmåga att
bättre möta våra kunders krav i en allt mer komplex omvärld kommer att
stärkas med en framgångsrik implementering av IBS programvara".

"Det här innebär ett mycket intressant samarbete med Sigma", säger
Staffan Wensing, VD för IBS Australien. "Vi är stolta över att bli
associerade med en av Australiens mest framgångsrika
läkemedelsdistributörer. Implementeringen av IBS Pharma, som innehåller
specifik branschfunktionalitet, möjliggör fortsatta förbättringar av
Sigmas varuförsörjningsprocesser och konkurrenskraft."

"Den här ordern visar på styrkan i vår internationella satsning på
läkemedelsdistribution", säger Magnus Wastenson, VD för IBS. "Sigma är
ett välskött företag med en dynamisk företagsledning. Upphandlingen har
skett i konkurrens med stora internationella aktörer".

För mer information, kontakta:

Magnus Wastenson, VD, IBS Gustaf Lindgren, Senior Vice

AB President, IBS AB
Tel. +46 (0)8 627 2515 Tel. ´46 (0)8 627 4548
Mobil: +46 (0)70 6272515 Mobil: +46 (0)70 377 4548
magnus.wastenson@ibs.se gustaf.lindgren@ibs.se


IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för
hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade
främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga
fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt
sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter,
fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och
konsumentkapitalvaror. För mer information, besök gärna www.ibs.net