IBS AB

IBS förvärvar specialistföretag inom Java

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 14:40 CEST

IBS har tecknat avtal gällande förvärv av samtliga aktier i
systemutvecklingsbolaget IPTOR AB i Göteborg. IPTOR är ett nischföretag
inom områdena öppna affärssystem, Java och Integration.

Företaget startades 1999 och har idag sex anställda. Samtliga
medarbetare har lång erfarenhet av systemarkitektur, design och
utveckling inom Java-området. Förvärvet tillför ytterligare
spetskompetens och konsultresurser i Sverige inom
multiplattform-teknologi. IPTOR har idag kunder i flera olika branscher,
bl.a inom fordonsindustrin som är en av de branscher där IBS kan erbjuda
branschlösningar. Företaget har gedigen erfarenhet av att utveckla och
implementera komplexa och affärskritiska tjänster och system med Java
som bas.

- Vi märker ett stort intresse, både hos våra befintliga kunder och på
marknaden i stort, gällande integration och affärssystemslösningar som
bygger på öppen källkod. Det gäller både helt nya system, nya funktioner
och andra vidareutvecklingar av befintliga affärssystem. Med förvärvet
av IPTOR tillför vi ytterligare specialistkompetens och konsultresurser
inom Java-teknologi och kunna erbjuda våra kunder lösningar som följer
deras förändrade affärsprocesser, säger Magnus Wastenson, VD för IBS AB.

- Genom att bli en del av IBS kommer vi att kunna fördjupa vår
verksamhet väsentligt och kan tillföra nya lösningar till IBS-kunder.
Tillsammans med IBS kommer vi att utveckla ett specialiserat Javacenter
som arbetar med multiplattformslösningar för IBS kunder, säger Tomas
Trolltoft, VD för IPTOR AB.

För mer information kontakta:

John Womack, Informationschef, IBS AB
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av
varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga
fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt
sådana verksamma inom bl.a. läkemedel, elektronik, fordonsindustri,
livsmedel, papper och bokdistribution. För mer information, besök gärna
http://www.ibs.net