IBS AB

IBS förvärvar specialistföretag inom supply chain integration

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:30 CEST

IBS har förvärvat programvaruföretaget Accima Technologies AB i Göteborg. Accima är ett spjutspetsföretag med avancerade programvarulösningar och kunnande inom supply chain integration samt integration av programvaror och datakommunikation. Förvärvet stärker ytterligare IBS position inom området supply chain management.

Accima har över 200 kunder i 13 länder som använder företagets produkter för snabb integration av datasystem, enkel konvertering av databaser och förbättrad kommunikation mellan affärsenheter, kunder och leverantörer. Accima har idag sju personer knutna till verksamheten och har uppvisat god lönsamhet sedan bolaget grundades år 2000. Förvärvet innebär ett intressant kompletterande expansionsområde för IBS. Under innevarande år påverkar förvärvet IBS omsättning och resultat endast marginellt.

IBS har sedan tidigare ett samarbets- och återförsäljaravtal kring vissa av Accimas produkter. Programvarorna kommer nu att ingå i IBS affärssystem ASW och IBS Virtual Enterprise som en viktig länk för snabb och enkel integrering av olika programvaror. IBS kommer under hösten att inleda en fortsatt internationalisering av Accimas produkter och tjänster på IBS marknader i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.

Det finns en intressant potential att erbjuda nya och utökade Accima-programvaror till nya och existerande IBS-kunder. Företag behöver i allt ökande grad integrera de olika affärssystem som finns bland dotterbolag, kunder och leverantörer för att få bort manuella processer och få ökad automation i varuförsörjning och ekonomistyrning.

- Integrationsområdet är ett av de snabbast växande segmenten inom IT-marknaden. Det finns ett stort behov att knyta samman olika plattformar och applikationer för att effektivisera och samordna affärsverksamheten utan att behöva byta ut befintliga system. Förvärvet av Accima stärker vår position ytterligare inom det strategiskt viktiga området supply chain management, säger Magnus Wastenson, VD för IBS.

- Genom att kombinera våra produkter och tjänster med IBS affärslösningar kan vi erbjuda helt integrerade lösningar och dessutom nå en global kundkrets via IBS marknadskanaler i 40 länder, kommenterar David Malmgren, VD på Accima.

Accimas produkter används redan idag i en ökande andel av IBS kundprojekt. IBS affärssystem ASW är speciellt inriktat på varuförsörjning samt effektiv ekonomistyrning. IBS nya programvara IBS Virtual Enterprise adderar viktig affärslogik för koordinering och optimering av företagsgruppers inköp, försäljning och medger genomlysning av varuflöden och betalningsflöden. Accimas produkter blir en viktig länk i att koppla ihop olika leverantörers affärssystem, oavsett plattform.

För mer information, kontakta:

Magnus Wastenson, VD, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 2515
Mobil: +46 (0)70 627 2515
magnus.wastenson@ibs.se

Gustaf Lindgren, vice VD och marknadsdirektör, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 4548
Mobil: +45 (0)70 377 4548
gustaf.lindgren@ibs.se

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. IBS har ca. 5 000 kunder, bl.a. ledande företag såsom Volvo, Miele, Nautor’s Swan, Nintendo of Europe, Galexis, Maxell, Expert, Cartier, Alloga, Scribona och Lear Corporation.