IBS AB

IBS lanserar snabb och kostnadseffektiv lösning för integrering av system och applikationer

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:26 CEST

IBS introducerar en snabb och effektiv lösning för integrering av affärssystem i hela varuflödeskedjan. IBS INTEGRATOR, minskar kostnaderna för individuella affärsrelationer och ökar vinstpotentialen genom att automatisera handelsöverenskommelser och utbyte av information.

IBS introducerar IBS INTEGRATOR, en kraftfull lösning för integrering av system. Lösningen möjliggör för kundföretag att integrera och automatisera affärsverksamhet både internt och med andra företag.

I dagens globala ekonomi behöver företag kunna integrera system med andra företag för att kunna uppnå en mätbar avkastning på sitt investerade kapital (ROI) och konkurrensfördelar. Företag måste ha en teknisk- och affärsmässig förståelse för vilka system som kan integreras med varandra. De måste också förstå mervärdet av att integrera interna system med varandra och med sina kunders, leverantörers och andra affärspartners system. IBS användarvänliga lösning kan enkelt användas av alla anställda eller andra behöriga användare. Exempel på användare är kunder som placerar order, affärspartners som anskaffar varor från leverantörer, eller grupper som uppdaterar intern systeminformation för att användas i beslutsfattande.

“Det finns stor potential att minska kostnader och öka försäljning genom att automatisera och integrera affärsprocesser och förbättra transparensen i hela varuflödeskedjan. IBS Integrator är en kraftfull lösning för snabb, kostnadseffektiv och enkel integrering” säger Magnus Wastenson, VD och Koncernchef för IBS

IBS INTEGRATOR erbjuder möjligheten att leverera processbaserade integrationslösningar som är snabba att sätta i drift, lätta att underhålla och enkla att ändra – utan att vara beroende av en applikation eller operativ plattform.

Integrering är ett av det snabbaste växande områdena på IT marknaden
Det finns ett stort behov av att kunna koppla ihop olika plattformer och applikationer för att uppnå förbättrad effektivitet och koordinera affärsenheter, utan att behöva kassera och ersätta existerade system. Förvärvet av Accima Technologies i oktober 2003, med produkten Integrator, har ytterligare stärkt IBS position inom Supply Chain Management. Lanseringen av IBS INTEGRATOR 3.0 är den första version som är anpassad till IBS portfölj av programvaror som består av ASW, affärssystemet som optimerats för handel- och varuförsörjning och IBS Virtual Enterprise, IBS lösning med inbyggd affärslogik som integrerar och samordnar olika affärssystem mellan olika företagsgrupper.

IBS Integrator kan användas för:
• Systemintegration
• e-handelsutveckling och integration
• B2B synkronisering
• Skapa och underhålla databaser i datalager-applikationer
• Förbättra kundinformation i CRM-applikationer
• Synkronisera affärsprocesser med försörjningskedjan som utgångspunkt
• ”Best of Breed” implementering
• Integrering av arbetsflöden med säkerhetssystem
• Konvertering av data vid implementation av nya affärssystem

Teknisk översikt - IBS INTEGRATOR
IBS Integrator gör det möjligt att:

• Läsa och uppdatera alla kända databaser
• Läsa, skapa och konvertera XML, MS Excel eller annan textdata
• Replikera och konvertera data mellan alla kända databaser
• Skicka och ta emot mejl, genom FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SOAP, eller krypterade mejl
• Kvittera och verifiera dokument med fullt stöd för kryptering
• Ge access till Lotus Notes/Domino
• Ge stöd för MQSeries
• Använda IBS INTEGRATORs eget system för meddelandeöverföring, vilket överträffar MQSeries
• Få fullt XML stöd för att skapa, fråga, transformera etc.
• Ge stöd för Oracle Queue system för bästa integration med PL/SQL
• Kommunicera genom att använda XML eller nästan varje annat format.


Läs mer om IBS Integrator på www.ibs.net

För mer information kontakta:

Oskar Ahlberg, Business Development Manager,
IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 24 75
Mobile: + 46 (0)70 244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net John Womack , Director of Communications,
IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 24 99
Mobile: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net

IBS, International Business Systems, är en av världens ledande leverantörer av affärssystem med specialiserade lösningar för effektivisering och optimering av företags hela varuflödeskedja. IBS lösningar omfattar effektiva rutiner för bl.a. säljstöd, kundadministration, orderhantering, inköp och varuförsörjning, tillverkning och distribution, ekonomistyrning och flexibel affärsanalys. För mer information kontakta www.ibs.net