IBS AB

IBS tecknar avtal för 40 miljoner i Nordamerika

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 16:00 CEST

IBS har tecknat tre nya avtal i Nordamerika till ett sammanlagt värde av 40 miljoner kronor. Avtalen omfattar handels- och varuförsörjningssystem, s.k. supply chain management, inom läkemedels- och dryckesindustrin. Investeringsklimatet i Nordamerika har förbättrats och en försiktig marknadsåterhämtning kan skönjas.

Avtalen har tecknats med kunder i Kanada, Mexiko och USA. I Kanada och Mexiko har IBS fått ett genombrott i marknaden för läkemedelsdistribution. Det för läkemedelsindustrin utvecklade IBS Pharma är ett exempel på IBS specialisering och fokusering på utvalda branscher. Ordern i USA har tecknats inom dryckesindustrin där IBS tecknat avtal med en stor dryckesdistributör. Båda dessa branscher har höga krav på säkra och snabba leveranser och strikta hanteringsförhållanden.

”Det här visar på vår konkurrenskraft inom utvalda marknadssegment. Vår specialisering på lösningar för handel och varuförsörjning var avgörande för att ta dessa affärer i konkurrens med stora amerikanska aktörer”, kommenterar Gustaf Lindgren, marknadsdirektör och vice VD på IBS.

De övergripande investeringskriterierna är kostnadseffektivitet, goda branschreferenser och att kunna påvisa direkt affärsnytta av en investering.

”Vi noterar en försiktig återhämtning i bland annat USA, Mexiko, Kanada och Australien. Investeringsklimatet har förbättrats och företagen börjar nu ta beslut gällande IT-investeringar. Att kunna mäta återbetalningen på gjorda investeringar blir allt viktigare”, kommenterar Magnus Wastenson, VD och koncernchef på IBS.

För mer information, kontakta:

Magnus Wastenson, VD, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 2515
Mobil: +46 (0)70 627 2515
magnus.wastenson@ibs.se

Gustaf Lindgren, vice VD och marknadsdirektör, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 4548
Mobil: +45 (0)70 377 45 48
gustaf.lindgren@ibs.se

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för varuförsörjning, ekonomistyrning och hantering av kundrelationer, riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora grossister samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. IBS har ca. 5 000 kunder, bland andra ledande företag såsom Volvo, Miele, Nautor’s Swan, Nintendo of Europe, Galexis, Ciba Vision, Maxell, ABB, Expert, Cartier och Lear Corporation. För mer information, besök gärna www.ibs.se