IBS AB

IBS tecknar globalt avtal med SKF inom Supply Chain Management

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 10:31 CET

IBS har tecknat ett globalt avtal med SKF gällande IBS programvara,
drift och konsulttjänster för WEB EDI-lösning för inköp och planering, s
k. Supplier Collaboration.

SKF är världens ledande leverantör av lager, tätningar och näraliggande
produkter, samt system och tjänster. Koncernen är indelad i fem
divisioner; Industrial, Automotive, Electrical, Service samt Aero and
Steel. Varje division servar en global marknad och fokuserar på sitt
respektive kundsegment. SKF har cirka 80 tillverkningsenheter som
distribuerar till kunder runt om i världen.

SKF har valt IBS som strategisk partner för koncernens behov av Supplier
Collaboration. Väsentliga besparingar och utvecklade processer ska
åstadkommas genom att utnyttja redan gjorda investeringar i EDI och
kombinera dessa med IBS weblösningar som optimerar inköpsprocesserna.
Den nya, kombinerade lösningen ger utökade möjligheter till ett
integrerat samarbete med leverantörer och att nå majoriteten av alla
SKFs leverantörer som inte kan hantera EDI. Initialt omfattar kontraktet
15 länder.

Applikationen stöder betydande logistikprocesser, allt från inköp till
leverans och fakturering med kompletterande Alert Management för att
hantera avvikelser.

"Integrering och kommunikation med leverantörer är en prioriterad fråga
i SKF:s Supply Chain-utveckling", säger Fred Orre, Group Supply Chain
Director på SKF. "SKF ser WEB-EDI som ett viktigt komplement till
traditionell EDI och är främst avsett för kommunikation med små och
medelstora leverantörer."

"SKF har ett välutvecklat koncept inom Supply Chain Management och vi är
stolta över att vara med och utveckla detta med vår starka lösning inom
integrerat leverantörssamarbete", säger Peter Hörwing, Areachef på IBS.

För mer information, kontakta:

Peter Hörwing, Areachef, IBS AB
Tel. +46 (0)8 627 2310
Mobil: +46 (0)70 559 36 60
peter.horwing@ibs.se

Lars G. Malmer, Senior Vice President
Group Communications, SKF AB
Tel. +46 (0)31 337 15 41
lars.g.malmer@skf.com

IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för
hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade
främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga
fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt
sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter,
fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och
konsumentkapitalvaror. För mer information, besök gärna www.ibs.net