IBS AB

IBS tecknar Letter of Intent för förvärv av Supply Chain Management-verksamhet i USA

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:41 CEST

IBS har tecknat ett avsiktsavtal (s.k. Letter of Intent) om förvärv av en verksamhet i USA med ca 35 anställda inom försäljning och implementering av programvarulösningar för supply chain management.

Förvärvet planeras vara slutförhandlat under maj månad 2004. Detta under förutsättning att IBS analys av verksamheten och s.k. due diligence blir fortsatt positiv.

- Det här är ett intressant förvärv som ger oss kompletterande geografi och en utökad marknadstäckning på den växande amerikanska marknaden, säger Magnus Wastenson, VD för IBS.

IBS förvärvsstrategi är att stärka företagets marknadsposition genom förvärv av bolag med kompletterande kundbas och kompetens.


Magnus Wastenson, VD och Koncernchef IBS AB
Tel. +46 (0)8 627 2515
Mobil: +46 (0)70 627 2515
magnus.wastenson@ibs.net

Per-Arne Sendrén, Finansdirektör, IBS AB
Tel. +46 (0)8 627 2360
Mobil: +46 (0)70 627 2360
per-arne.sendren@ibs.net


IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. För mer information, besök gärna www.ibs.net