IBS AB

IBS tecknar Letter of Intent med Infor gällande avyttring av dotterbolag

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:57 CEST

IBS har tecknat ett letter of intent med Infor gällande avyttring av fyra europeiska dotterbolag. Försäljningen är ett led i renodlingen av IBS för att fokusera verksamheten till affärssystemslösningar för grossister och tillverkare inom ett antal utvalda branscher.

Avtalet med Infor omfattar överflyttning av de delar av IBS verksamhet som arbetar med Infors programvara ERP XA. De avyttrade dotterbolaget finns i Sverige, Danmark, Frankrike och Spanien med sammanlagt cirka 45 medarbetare. Avyttringen förväntas medföra en kontant betalning till IBS om cirka 28 mkr (Eur 3 m) vilket medför en mindre reavinst för IBS.
Transaktionen beräknas genomföras den 2 maj 2006 och kommer att föregås av en due diligence.

"Genom att avyttra dessa dotterbolag, med verksamhet utanför vårt kärnområde, kan vi fokusera på att förstärka och utveckla våra branschvertikaler", säger Peter Hörwing, VP Global Sales & Marketing, IBS AB.

Om Infor
Infor är en global leverantör av affärssystem för tillverkare och distributörer inom utvalda branscher. Infor levererar integrerade programvarulösningar som adresserar de utmaningar kunderna har gällande supply chain planning, enterprise asset management, relationship management, demand management, ERP, warehouse management och business intelligence. Med fler än 3 100 anställda vid 50 kontor internationellt levererar Infor affärssystemslösningar till 24 700 kunder i över 70 länder.
http://www.infor.com

Om IBS
IBS är en ledande leverantör av affärssystem för handel och
varuförsörjning och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på
medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och
tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana
verksamma inom bl.a. läkemedel, elektronik, fordonsindustri, livsmedel,
papper och bokdistribution. http://www.ibs.net


För mer information, kontakta:

John Womack, Informationsdirektör, IBS AB
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net

Peter Hörwing, VP Global Sales & Marketing, IBS AB
Mobil: +46 (0)705 59 36 60
peter.horwing@ibs.net

Per-Arne Sendren, vVD och CFO, IBS AB
Mobil: +46 (0)70 627 23 60
per-arne.sendren@ibs.net

Infor:
Sylvia Baker
Wunderkind Public Relations, U.S.
+1 (678) 302-1951
sbaker@wunderkindpr.com