IBS AB

IBS utser Mike Shinya till ny VD och presenterar ny strategi

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 16:04 CEST

Styrelsen i IBS har idag utsett Mike Shinya till ny VD och koncernchef. Styrelsen har även fattat beslut om en ny strategi utvecklad av företagets ledningsgrupp med syfte att öka värdet i kundleveransen och för att förbättra lönsamheten för att bli det ledande företaget inom Distribution Management Solutions.

Den nya strategin innefattar:

 • Fokusering på distributionsmarknader med särskild inriktning på
  • Elektroniska komponenter, läkemedel och papper i Europa och USA
  • Distributörer inom automotive på antal tillväxtmarknader
 • Kundnära leverans av kundlösningar
  • Teknologiskifte till Java/Windows för att sänka kundens totalkostnad
  • IBS Online SaaS (Software as a Service) erbjudande
  • Omfattande erbjudande kring IT services
 • Operationell kostnadseffektivitet - syfte att öka effektivitet och leveransflexibilitet
  • Åtgärdsprogram med syfte att säkerställa IBS långsiktiga konkurrenskraft på marknaden innebärande kostnadsbesparingar och neddragningar av personalstyrkan om upp till 500 personer globalt, inklusive naturliga avgångar, avveckling av affärsenheter, marknadsavvecklingar och uppsägningar
  • Den årliga besparingen förväntas uppgå till 330 mkr per år
  • Under implementeringen av planen uppskattar IBS en fortsatt nedgång i försäljning av hårdvara på grund av försvagad marknad för iSeries, vilket kommer att påverka resultatet negativt
  • Planen innefattar även fortsatt utveckling av strukturer för att skapa lägre produktutvecklingskostnader med syfte att öka effektivitet och leverans flexibilitet

Den totala kostnaden för åtgärdsprogrammet uppgår till cirka 400 mkr inklusive personal, kontor, juridik, investeringar i tillväxt- och befintliga geografiskt marknader, investeringar i förbättrade kundlösningar samt arbetet med operationella kostnadseffektiviseringarna. Merparten av detta kommer att påverka kassaflödet under de kommande två åren. Ytterliggare information om genomförandet av denna strategi kommer publiceras inom kort.

"Distributionsbranschen förändras snabbt på grund av makroekonomiska faktorer. Förändrade förutsättningar i kundefterfrågan ökar behovet av flexibla lösningar. IBS beroende av en gammal teknisk plattform, i kombination med ineffektiva arbetsprocesser har lett till sjunkande lönsamhet. Jag är övertygad om att IBS nya satsning på sektorfokusering, effektivare lösningar för kund och hög kostnadseffektivitet kommer att ge företaget förutsättningarna att bli världsledande inom Distribution Management Solutions", säger Dr. Pallab Chatterjee, styrelseordförande, IBS.

Mike Shinya tillträder den 15 oktober 2008. Mike Shinya har innehaft en rad ledande befattningar på bland annat Oracle, IBM och Baan och har genomfört framgångsrika omstruktureringar på Micro Focus International Plc och Sherwood Plc.


"Jag är mycket glad att kunna presentera Mike Shinya som ny VD på IBS, han har omfattande erfarenhet och mycket god förståelse för marknaden inom Software och IT Services. Jag skulle även vilja passa på att tacka Erik Heilborn för hans betydande bidrag till IBS. Erik har hjälpt till att styra IBS genom en rad utmanande år och styrelsen önskar honom all lycka i hans framtida utmaningar" säger Dr Pallab Chatterjee.

Mike Shinya kommenterar sin utnämning:

"Det är en stor ära att få uppdraget som VD på IBS. IBS omfattande kundbas, produktbredd och dess mycket kompetenta personal vittnar om tre decennier av framgång, vilket ger en stark bas att stå på för framtiden. Jag ser fram emot att leda nästa steg av utvecklingen för ett av världens mest respekterade mjukvaruföretag".

För ytterligare information, kontakta:

Dr. Pallab Chatterjee, Styrelseordförande, IBS AB
Tel: +1-972-529 73 35
pallab_chatterjee@i2.com

Oskar Ahlberg, Investor Relations, IBS AB
Tel: +46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se

Till redaktörerna
Mike Shinya har tidigare lett en rad framgångsrika omstruktureringsprocesser. Han har varit VD på Sherwood International Plc och kommer till IBS närmast från rollen som VD på Micro Focus International Plc, ett mjukvaruföretag noterat på Londonbörsen. Under hans tid som VD för Micro Focus steg företagets marknadsvärde från cirka 350 miljoner dollar till cirka 1,4 miljarder dollar på mindre än två år. Innan dess var Mike Shinya Head of Global Worldwide Sales operations på Baan Company, ett holländskt ERP mjukvaruföretag. Han har även haft en rad seniora positioner på Oracle Corporation och IBM. Mike Shinya, som är brittisk medborgare, är gift och har två barn. Han har en examen i ekonomi och samhällsvetenskap från University of East Anglia i Storbritannien. Han kommer i samband med tillträdandet som VD på IBS att flytta till Sverige.