IC-Potential AB

IC-Potentials metod hjälper Envac att prioritera rätt saker i sitt internationella utvecklingsarbete

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 13:37 CEST

Sedan år 2007 har analys och programvaruföretaget IC-Potential ingått ett långsiktigt, gemensamt samarbete med Envac som är världsledande inom modern avfallshantering. Envac finns representerat i tre världsdelar och är ett mycket expansivt företag, varpå behovet av att mäta de anställdas drivkrafter, åsikter och motivationsfaktorer är stort. Avtalet innebär att IC-Potential genomför årliga medabetarundersökningar för Envac på svenska, engelska och spanska.

Då IC-Potentials interaktiva analysprogramvara HumanPotential är väldigt pedagogisk och användarvänlig har Envac valt att arbeta självständigt med det uppföljande analysarbetet av undersökningens resultat i realtid. Online-verktyget är lätt att förstå, kommunicera och använda inom hela organisationen och processen innebär att varje chef analyserar sitt eget resultat tillsammans med respektive enhet för att utarbeta konkreta handlingsplaner för det kommande året. Programvaran arbetar i 3 nivåer; resultat på totalnivå, frågeområdesnivå och detaljnivå - Vilket gör att Envac kan se exakt inom vilka delar av organisationen de behöver utvecklas vidare.

Björn Flink, Kvalitetsansvarig på Envac kommenterar:
- IC-Potentials metod är väldigt bra och lättillgänglig med visuella hjälpmedel som underlättar analysarbetet. Vi uppskattar att alla frågor ställs i två dimensioner då detta ger oss en dynamisk indikator för inom vilka områden våra medarbetare ser att vi har störst förbättringsmöjligheter. Utifrån de GAP vi får fram i analysen kan vi vara säkra på att vi prioriterar rätt saker, vilket innebär ett enormt stöd för Envacs fortsatta, internationella utvecklingsarbete.

- En gemensam nämnare för våra båda företag är att vårt arbete går ut på att hitta effektiva lösningar som underlättar arbetsmiljön för våra medmänniskor. Det känns därför mycket motiverande att samarbeta med ett så framstående och kompetent företag som Envac och vi ser fram emot att få bidra till deras interna och internationella utveckling. Vi är säkra på att detta kommer att generera synergieffekter även i IC-Potentials produktutveckling, säger Magnus Glännå, Regionsansvarig,
IC-Potential Göteborg.

För mer information och bilder se www.ic-potential.com eller kontakta:
Magnus Glännå, Regionsansvarig IC- Potential Göteborg, 031-761 02 20, 0708- 32 04 50,
magnus.glanna@ic-potential.com
Björn Flink, Kvalitetsansvarig, Envac

Kort om Envac:
Envac är världsledande inom utveckling och försäljning av automatiserade avfallsinsamlingssystem. Hushålls- och kommersiellt avfall transporteras i slutna rörsystem under mark. Med Envacs automatiserade lösning blir så väl insamling som transport säkrare och mer miljömässig. Vid installation av ett Envac-system reduceras antalet avfallstransporter på gatorna drastiskt, arbetsmiljön förbättras och blir mer hygienisk och säker. Envacs system hanterar såväl osorterat som källsorterat avfall i flera fraktioner. Läs mer om Envac på: www.envac.se

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential AB erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av undersökningsresultat och tillhörande support- och konsulttjänster till företag som vill kunna jobba med strukturerad och målmedveten verksamhetsutveckling. Med smart pedagogik och en enkel uppföljningsprocess bidrar vi till att aktivera hela organisationen. Beslutsfattare på alla nivåer kan få tillgång till en interaktiv analys av de egna undersökningsresultaten, med integration av data från kundernas egna affärssystem i analysen. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Avanza, Bonnier, CityMail, Finansinspektionen, HSB, ICA, IDG, KF, KPA, Mandator, Metro, NCC, Pfizer, Roche, Salusansvar, Skanska, TradeDoubler. Läs mer om IC-Potential på: www.ic-potential.se