ICA AB

ICA återkallar nötfärs

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 12:04 CET

Nötfärs av märket ICA har återkallats efter upptäckt av salmonella.


Salmonella har upptäckts i ICAs 10-procentiga nötfärs med förpackningsstorlek 1600 gram. Produkterna är av irländsk köttråvara och förpackningarna har sista förbrukningsdatum 2006-11-17. Produkterna har levererats till 49 svenska ICA-butiker.


Salmonellabakterier dör vid upphettning över 70 grader, vilket innebär att risken för att bli smittad efter att nötfärsen har tillagats i princip är obefintlig.ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunderna att lämna tillbaka 1600 grams-förpackningar med sista förbrukningsdatum 2006-11-17. Förpackningar med andra sista förbrukningsdatum är inte påverkade.För ytterligare information:

Niklas Warén, kvalitetschef ICA, tel: 08-561 501 87

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 (dagtid) och 0705-44 07 10 (kvällstid)


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med 200 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med närmare 80 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Mer information finns på http://www.ica.se