ICA AB

ICA Banken ger bättre ränta på lönekonton

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 14:57 CET

Nu ger ICA Banken bankkortskunderna högre ränta på lönekontot. Från och med idag, 2 mars 2006, är inlåningsräntan på bankkontot 1,50 procent.

- Vi höjer även räntan på ICA Korts-kontot, men inte lika mycket, till 1,25 procent. Vi vill på det sättet premiera våra kunder som väljer att ha lönekonto i ICA Banken, säger Jörgen Wennberg, vd i ICA Banken.

Räntan på bankkontot är densamma oavsett belopp på kontot och ges redan från insättningsdagen, vilket gör att kontot kan röras så ofta man behöver. Antalet uttag är fritt.

För övriga aktuella räntor se www.ica.se

För ytterligare information:

Jörgen Wennberg, vd ICA Banken, tel 0705-93 71 46
ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver
distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige.
ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Mer information finns på http://www.ica.se