ICA AB

ICA-butikerna blir certifierade

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:05 CET

 

ICA har påbörjat arbetet med att certifiera butikerna i enlighet med den branschstandard om kvalitet i matbutiker som tidigare antogs av organisationen Svensk Dagligvaruhandel. Hittills är cirka 25 ICA-butiker klara.

Syftet med branschstandarden är att skapa ett regelverk som hjälper butikerna att i det vardagliga arbetet säkra en enhetlig tillämpning av livsmedelslagen. Standarden är accepterad av Swedac, som en sk tredjepartsstandard. Det innebär att butikerna kan certifieras av en tredje part, ett arbete som ICA nu har påbörjat.

Standarden har redan implementerats i en majoritet av ICA-butikerna och arbetet med certifieringen pågår parallellt. Utöver de cirka 25 butikerna som redan har certifierats, är ytterligare 800 butiker klara för att genomgå certifiering.

För ytterligare information:
ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60

 

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se