ICA AB

ICA-butikernas försäljning under februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 10:09 CET

Under februari sålde ICA-butikerna i Sverige preliminärt varor för 6 245 miljoner kronor inklusive moms. Det innebär en ökning med 366 miljoner kronor eller 6,2 procent jämfört med samma månad i fjol. För jämförbara enheter är ökningen 4,5 procent.Från årets början har försäljningen inklusive moms ökat med 5,9 procent till 12 779 miljoner kronor. För jämförbara enheter är ökningen 4,2 procent under samma period.Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige fördelar sig enligt följande:Maxi ICA Stormarknad-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 14,9 procent till 1 305 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,4 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,6 procent till 2 704 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,3 procent.ICA Kvantum-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 7,1 procent till 1 725 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,4 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 6,7 procent till 3 542 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,9 procent.ICA Supermarket-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 2,8 procent till 2 244 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,1 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 2,4 procent till 4 577 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,6 procent.ICA Nära-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 2,2 procent till 971 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,8 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 2,3 procent till 1 956 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,1 procent.För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA Meny bedriver
distribution till restauranger, storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med drygt 170 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med drygt 70 butiker i Sverige.
ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Mer information finns på http://www.ica.se