ICA AB

ICA-butikernas försäljning under juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:02 CEST

Solna 7 augusti, 2007Under juli sålde ICA-butikerna i Sverige preliminärt varor för

7 090 miljoner kronor exklusive moms. Det innebär en ökning med 185 miljoner kronor eller 2,7 procent jämfört med samma månad i fjol. För jämförbara enheter är ökningen 1,6 procent.Från årets början har försäljningen exklusive moms ökat med 5,1 procent till

46 032 miljoner kronor. För jämförbara enheter är ökningen 3,9 procent under samma period.Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige fördelar sig enligt följande:Maxi ICA Stormarknad-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 10,5 procent till 1 573 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 2,2 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 10,6 procent till 10 491 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 2,4 procent.ICA Kvantum-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 1,5 procent till

1 812 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 2,5 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,4 procent till 12 155 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,8 procent.ICA Supermarket-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 0,3 procent till 2 470 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 1,8 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 3,5 procent till 16 026 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,7 procent.ICA Nära-butikerna har under månaden en oförändrad omsättning om 1 236 miljoner kronor medan jämförbara enheter har minskat med 0,7 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 4,0 procent till 7 360 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,2 procent.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se