ICA AB

ICA-butikernas försäljning under oktober 2006

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 10:02 CET

Under oktober sålde ICA-butikerna i Sverige preliminärt varor för

6 924 miljoner kronor inklusive moms. Det innebär en ökning med 434 miljoner kronor eller 6,7 procent jämfört med samma månad i fjol. För jämförbara enheter är ökningen 4,9 procent.

Från årets början har försäljningen inklusive moms ökat med 7,3 procent till

71 068 miljoner kronor. För jämförbara enheter är ökningen 5,6 procent under samma period.

Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige fördelar sig enligt följande:

Maxi ICA Stormarknad-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 13,0 procent till 1 547 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 3,9 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,5 procent till 15 620 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,6 procent.

ICA Kvantum-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 6,1 procent till

1 849 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,0 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 7,9 procent till 19 022 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 6,4 procent.

ICA Supermarket-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 4,2 procent till 2 467 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,9 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 4,3 procent till 25 277 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,1 procent.

ICA Nära-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 4,8 procent till

1 061 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,7 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 4,0 procent till 11 149 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,3 procent.


För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige och Norge. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA äger hälften av bolagen Rimi Baltic, med 200 butiker i Baltikum, och Netto Marknad med närmare 80 butiker i Sverige. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Genom aktieägaravtal har ingen av parterna bestämmande inflytande över bolaget och har därmed lika rösträtt. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät.
Mer information finns på http://www.ica.se