ICA AB

ICA-chef utsedd till Årets Ruter Dam

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 08:43 CEST

Ingrid Jonasson Blank, vice vd i ICA AB, har utsetts till Årets Ruter Dam 2004.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam premierar den kvinnliga chef som har befordrats till den operativt mest betydande posten under det gångna året. Ingrid Jonasson Blank är vice vd i ICA AB och ansvarig för koncernfunktionen Detaljhandel.

- Dagligvaruhandeln är i ett spännande förändringsskede och jag är glad att ICA premieras även i det här sammanhanget, säger Ingrid Jonasson Blank.

Ingrid Jonasson Blank är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och började på ICA som trainee 1986. 2001 utsågs hon till marknadsdirektör inom dåvarande ICA Handlarnas AB (i dag ICA Sverige). I mars 2004 utsågs hon till vice vd i ICA-koncernen (ICA AB) med ansvar för funktionen Detaljhandel.

- Ingrid brinner för ICA och för vår kärnverksamhet, detaljhandel. Hon visar resultat och ger sina medarbetare stor frihet under ansvar, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef i ICA AB.

- Ingrid Jonasson Blank var juryns enhälliga val. Hon har det absolut största ansvarsområdet av alla befordrade kvinnor det senaste året. Hon har dessutom en lång och bred bakgrund inom ICA, säger Gunilla Arhén, vd och grundare av Ruter Dam.

Faktaruta om Ingrid Jonasson Blank, se sid 2 i bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:
ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska ICA-kunderna genom ICA Banken. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se