ICA AB

ICA inför ny och förenklad organisation

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:57 CET

ICA inför en ny, förenklad organisation och går från fyra till tre koncernfunktioner.
Samtidigt får dotterbolagen ett tydligare resultatansvar samt ansvar för det lokala
kunderbjudandet. Samordningen på koncernnivå stärks inom framför allt det
internationella inköpssamarbetet. I samband med organisationsförändringen har Sonat
Burman-Olsson utsetts till ny CFO i ICA AB.

Under 2006 genomförde ICA ett antal strukturaffärer som har lett till en renodling av
verksamheten. ICA Meny såldes och ICA äger nu 100 procent av Rimi Baltic. Samtidigt
minskade ICA sitt ägande i Netto från 50 till 5 procent och avvecklar Etos-butikerna i Sverige.

För att möta den förändrade bolagsstrukturen och samtidigt öka den lokala anpassningen
inför ICA en ny organisation. Den ger dotterbolagen ett större resultatansvar samtidigt som
den underlättar samordningen mellan bolagen.

Dotterbolagen, ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic får ett större ansvar för det lokala
kunderbjudandet. Som ett led tar bolagen över delar av inköps- och sortimentsansvaret inom
framför allt färskvaror samt delar av marknadskommunikationen. Samtidigt får bolagen ett
tydligare resultatansvar. Bolagen tar också över ansvaret för logistikdriften i respektive land.

Koncernfunktionen Sortiment/Inköp får ansvar för att utveckla synergierna och
samordningen mellan bolagen inom inköp och sortiment. Det nordisk/baltiska inköpsarbetet
och det internationella inköpssamarbetet står i fokus liksom koncernens logistikutveckling.
Ansvarig för funktionen blir Anders Nyberg, vice vd ICA AB.

Koncernfunktionen Marknad får ett tydligare samordningsansvar med inriktning på ICAs
strategiska förändringsarbete. Funktionen omfattar bland annat affärsutveckling, strategisk
marknadskommunikation och kund/kvalitet. Ansvarig för funktionen är Ingrid Jonasson Blank,
vice vd ICA AB

Koncernfunktionen Ekonomi kvarstår från den tidigare strukturen men ICA Fastigheter
kommer fortsättningsvis att rapportera direkt till ICAs vd och koncernchef. Ansvarig för
Ekonomifunktionen blir Sonat Burman-Olsson, som har utsetts till ny CFO i ICA AB.

I samband med organisationsförändringen lämnar Karl Wistrand befattningen som CFO/vice vd i
ICA AB och går vidare till andra uppdrag inom ICA-koncernen. Sven-Olof Kulldorff, vice vd
Varuförsörjning ICA AB, lämnar i och med förändringen ICA-koncernen.

- Med den nya organisationen kan vi på ett mer effektivt sätt stödja affären i såväl våra
befintliga, som på sikt eventuellt nya, bolag. Samtidigt ger förändringen oss möjlighet
att förstärka synergierna och samordningen ytterligare i koncernen, säger Kenneth
Bengtsson, vd och koncernchef ICA AB.

Organisationsförändringen leder till en ökad kostnadseffektivitet. ICA presenterar dessutom
senare under våren ett besparingsprogram.

För ytterligare information:
Kenneth Bengtsson, tfn 08-561 502 58
ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och
handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige,
ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom
ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent
av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt
bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt
detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.seOm ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och Etos. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se