ICA AB

ICA-koncernens nettoomsättning januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 10:03 CEST

Solna 2 augusti, 2007

ICA-koncernens nettoomsättning för januari – juni uppgick till 39 490 MSEK

(32 671) vilket är en ökning om 20,9 procent jämfört med samma period 2006. I nettoomsättningen konsolideras från och med den 1 januari 2007 även Rimi Baltics nettoomsättning. Exklusive Rimi Baltic uppgick nettoomsättningen under perioden till 34 370 MSEK, en ökning med 5,2 procent.

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 20 699 MSEK (17 076) vilket är en ökning om 21,2 procent jämfört med samma period 2006. Exklusive Rimi Baltic uppgick nettoomsättningen under andra kvartalet till 17 969 MSEK, en ökning med 5,2 procent.

ICAs delårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 21 augusti.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel +46 70 253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se