ICA AB

ICA-koncernens nettoomsättning januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 10:01 CEST

ICA-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 24 037 MSEK (22 765) vilket är en ökning om 5,6 procent jämfört med samma kvartal 2008.

ICA-koncernens nettoomsättning för januari - juni uppgick till 46 596 MSEK (44064) vilket är en ökning om 5,7 procent jämfört med samma period 2008.

Ytterligare information om ICA-koncernens andra kvartal och första halvår presenteras i ICAs delårsrapport den 19 augusti.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tel +46 70 253 66 60
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se