ICA AB

ICA-koncernens nettoomsättning januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:54 CEST

ICA-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 22 559 MSEK (21 299) vilket är en ökning om 5,9 procent jämfört med samma kvartal 2008.

Ytterligare information om ICA-koncernens första kvartal presenteras i ICAs delårsrapport den 6 maj.

För ytterligare information:
ICAs presstelefon, tel +46 70 253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se