Gunnebo AB

ICA och Gunnebo omförhandlar SafePay-avtal

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:13 CEST

ICA AB tecknade i februari 2003 ett tvåårigt avtal med E A Rosengrens AB
om köp av SafePay system för ICAs skandinaviska butiksnät. På grund av
tekniska problem i samband med en underleverantörs konkurs har kraftiga
förseningar uppkommit i leveranserna till ICA. Samtidigt har ICAs
organisation under avtalsperioden förändrats, bl a har ICA avvecklat
detaljhandeln inom Statoil och verksamheten i Baltikum har fått en
ändrad ägarstruktur. Parterna har därför enats om att ersätta tidigare
köpeavtal med ett ramavtal.

"ICA är fortsatt positivt till SafePay och är tillfreds med att vi nu
har enats om ett nytt avtal" säger Kenneth Bengtsson, ICA ABs VD och
Koncernchef.

"Vi ser ICA som en viktig strategisk samarbetspartner till Gunnebo och
det är positivt att ICA visar fortsatt förtroende för oss och SafePay"
säger Gunnebos VD och koncernchef Bjarne Holmqvist.

"Vi har bl.a. tack vare samarbetet med ICA nu ett uppgraderat och
driftsäkert SafePay-bas system. SafePay har installerats eller håller på
att installeras hos ett 30-tal kunder i åtta länder och detta medför att
vi ser positivt på framtiden för SafePay och våra ansträngningar att öka
koncernens affärer inom detaljhandelssektorn.", säger Torbjörn Browall,
divisionschef Gunnebo Physical Security och förste vice VD, Gunnebo AB.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Olsson, ICA AB Corporate Communications, tel 0737 65 13 67 e-mail,
bjorn.olsson@ica.se
Bjarne Holmqvist, Gunnebo AB, tel 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03
70 eller
Torbjörn Browall, Gunnebo Physical Security, tel 031-749 90 50,
mobiltelefon 0705-92 56 04 eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03,
mobiltelefon 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.seGunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag
i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100
marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till
7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och
inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och
kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd,
säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och
inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken
inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler,
Garny, Leicher, Troax och Elkosta.