ICA AB

ICA säljer ekologiskt för två miljarder

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:25 CET

ICAs framgångar inom ekologiskt fortsätter. Under 2010 uppgick butikernas ekologiska försäljning från ICAs centrala sortiment till närmare två miljarder kronor i Sverige, en ökning med 5,2 procent jämfört med 2009.

- 2010 års försäljning vittnar om att det ekologiska sortimentet tagit en stabil position på marknaden. Totalt sett plockar ICAs ekologiska sortiment andelar av den totala försäljningen, dels till följd av nylanseringar under 2010 och dels tack vare ett ökat intresse för ekologiska produkter, säger Maria Smith, miljöchef ICA Sverige AB.

Totalt finns idag mer än 1100 ekologiska produkter i ICAs centrala sortiment. Liksom tidigare år svarar mejeri för den största försäljningen. Under senare tid har dock flertalet andra varor påvisat en positiv försäljningsutveckling, däribland snacks, teer och gryner. Inom ett antal segment där utbudet har breddats, till exempel barnmat och färska kryddor, är ökningen påfallande stark.

- Den positiva utvecklingen inom de mer nischade varukategorierna befäster bilden av att ekologiskt är här för att stanna. Inom ICA kommer vi fortsätta att utveckla sortimentet inom både bredare och smalare kategorier, fortsätter Maria Smith.

ICAs egna ekologiska sortiment har tagits väl emot av kunderna och har plockat marknadsandelar från övrigt ekologiskt sortiment. ICA-butikerna köper större delen av sitt sortiment från ICA Sverige AB men även av andra, bland annat lokala leverantörer.

Ekologiska produkter som ökat mest i försäljning 2010 (ur butik)
Färska kryddor (+230 %)
Te (+60%) 
Barnmat (+47 %)
Gryner (+19%)
Snacks (+15%)
Fil och naturell yoghurt (+12%)

Ekologiska storsäljare inom ICA 2010 (ur butik)
1. Mjölk. 2. Fil och naturell yoghurt. 3. Ägg. 4. Kaffe. 5.Barnmat.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60
Maria Smith, Chef miljö och socialt ansvar, ICA Sverige: 08-561 505 23.

Om ICA

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och ICA Fastigheter. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se