Hakon Invest AB

ICA säljer fastighet i Norge

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:06 CET

ICA Eiendom AS har sålt fastigheten Sjølyst Arken, väster om Oslo, till Klaveness Eiendom AS. Försäljningen kommer att påverka ICA-koncernens rörelseresultat positivt med cirka 90 MNOK under 2007. Köparen övertar fastigheten den 1 februari 2007.

För Hakon Invest, som äger 40 procent av ICA AB, blir den redovisningsmässiga resultateffekten med hänsyn tagen till redovisade övervärden cirka 26 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

CFO
Göran Hesseborn
tel 08-553 399 99

IR-chef
Pernilla Linger
tel 08-553 399 55

Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsens lista Large Cap, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma och Cervera. Mer information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se