ICA AB

ICA säljer sin ägarandel i Statoil Detaljhandel Skandinavia

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:54 CEST

ICA AB och Statoil ASA har ingått ett slutligt avtal om att Statoil köper ICAs ägarandel i Statoil Detaljhandel Skandinavia AS. Parterna är överens om att inte uppge köpesumman.

Avtalet kräver godkännande av EUs konkurrensmyndigheter, och ett sådant godkännande väntas föreligga i månadsskiftet juni-juli 2004. Statoil övertar aktierna så snart ett godkännande föreligger.

I samband med att Statoil köper ICAs ägarandel har det också träffats nya samarbetsavtal för varuförsörjning till Statoils detaljhandelsverksamhet i Norge och Sverige.

- Affären bidrar till att vi kan koncentrera oss på kärnverksamheten, mat och måltider, säger Kenneth Bengtsson, koncernchef i ICA AB.

Statoil Detaljhandel Skandinavia etablerades 1999 som ett hälftenägt bolag mellan Statoil ASA och ICA AB. Bolaget driver närmare 1 400 servicestationer i Skandinavien och har en marknadsandel på cirka 23 procent.


För ytterligare information
ICAs presstelefon, 070-253 66 60


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska ICA-kunderna genom ICA Banken. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se