ICA AB

ICAs bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 08:50 CET

Solna 17 februari, 2010

Starkt rörelseresultat för ICA-koncernen 2009

 

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 24 597 MSEK (24 131), en ökning med 1,9 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 0,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 929 MSEK (515), en ökning med 80,4 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar om 9 MSEK (111) och återförda nedskrivningar av anläggningstillgångar om 72 MSEK (-120), uppgick till 848 MSEK (524), en ökning med 61,8 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 850 MSEK (415), en ökning med 104,8 procent.
  • Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 527 MSEK (430), en ökning med 22,6 procent.

 

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 94 651 MSEK (90 963), en ökning med 4,1 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 1,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 713 MSEK (2 117), en ökning med 28,2 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar om 121 MSEK (332) och netto av återförda och gjorda nedskrivningar av anläggningstillgångar om 9 MSEK (-120), uppgick till 2 583 MSEK (1 905), en ökning med 35,6 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 309 MSEK (1 794), en ökning med 28,7 procent
  • Periodens resultat för helåret uppgick till 1 587 MSEK (1 728), en minskning med 8,2 procent. Minskningen är en effekt av högre skattekostnader.

 

Utdrag ur vd-kommentar - Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef för ICA AB:

”ICA-koncernen levererade ett starkt rörelseresultat 2009 trots påverkan från den globala lågkonjunkturen. Det starka resultatet berodde främst på den positiva utvecklingen i ICA Sverige. Den minskade förlusten i ICA Norge bidrog också till koncernens förbättrade resultat. Både ICA Banken och ICA Fastigheter är stabila verksamheter som utvecklades väl under året. Däremot sjönk Rimi Baltics rörelseresultat som en konsekvens av den kraftiga försämringen i ekonomin i Baltikum, men bolaget lyckades ändå öka marknadsandelarna och stärka sin position på marknaden under året.”

 

För hela rapporten, med fullständig vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

 

För ytterligare information:

Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58

ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60


Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 220 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se