ICA AB

ICAs delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 08:26 CET

Fortsatt starkt rörelseresultat i tredje kvartalet

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 23 505 MSEK (23 458), en ökning med 0,2 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 1,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 940 MSEK (936), en ökning med 0,4 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster om 12 MSEK (41) och nedskrivningar om 6 MSEK (5), uppgick till 934 MSEK (900), en ökning med 3,8 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 859 MSEK (798), en ökning med 7,6 procent.
  • Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 644 MSEK (591), en ökning med 9,0 procent.

Niomånadersperioden

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 69 367 MSEK (70 054), en minskning med 1,0 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 0,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 206 MSEK (1 784), en ökning med 23,7 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster om 11 MSEK (112) och nedskrivningar om 43 MSEK (63), uppgick till 2 238 MSEK (1 735), en ökning med 29,0 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 946 MSEK (1 459), en ökning med 33,4 procent.
  • Periodens resultat för niomånadersperioden uppgick till 699 MSEK (1 060), en minskning med 34,1 procent. Niomånadersperioden har belastats med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist för åren 2001 – 2003.

Utdrag ur vd-kommentar - Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef för ICA AB:

ICA-koncernen levererade ett mycket starkt rörelseresultat i tredje kvartalet vilket till och med överträffade rekordresultatet i tredje kvartalet 2009. Rörelseresultatet exklusive reavinster ökade med cirka fyra procent. Omsättningen i fasta växelkurser ökade med 1,6 procent jämfört med föregående år trots en generellt svag utveckling på dagligvarumarknaden och hård konkurrens. Resultatförbättringen beror på högre rörelseresultat i ICA Sverige och Rimi Baltic. Samtidigt tyngdes rörelseresultatet av en högre förlust i ICA Norge delvis beroende på en mycket stark priskonkurrens på den norska marknaden och ökade kostnader för konvertering av ytterligare 31 Rimi-butiker. ICA Banken och ICA Fastigheter fortsatte att utvecklas stabilt och i nivå med föregående år.

För ytterligare information:
Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58
ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60

Om ICA

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och ICA Fastigheter. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se