ICA AB

"ICAs kostnadsbesparingar görs utifrån en styrkeposition"

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 09:02 CEST

· ICA AB ser över kostnader, men det sker från en i grunden stark position.
· Koncernen har en solid finansiell ställning, med bland annat ett starkt kassaflöde.
· ICAs vinstprognos för 2003 ligger fast.

En artikel i onsdagens Dagens Industri (16 september) gav sken av att ICA Bankens förluster skulle hota vinsten för koncernen, ICA AB.

- Vi ser över kostnaderna inom koncernen, men kärnverksamheterna är i grunden sunda. Vi håller fast vid vår vinstprognos som säger att resultatet för 2003 väntas bli i linje med resultatet 2002, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef i ICA AB.

Koncernen har två verksamheter som tynger resultatet, det är den litauiska verksamheten och ICA Banken.

- När det gäller ICA Banken kan vi konstatera att den just nu går enligt budget, säger Kenneth Bengtsson.

Det är inte uteslutet att ICA ska ha en partner för ICA Banken i framtiden, men ett sådant sökande sker inte aktivt just nu.

Stark finansiell ställning
Det kostnadsbesparingsprogram som planeras inom koncernen kommer att göras från en styrkeposition. ICA har en stark finansiell ställning och genererar ett starkt kassaflöde.

- Vi har en stark finansiell ställning, vad gäller såväl likviditet som soliditet. Försäljningen går också bra, så för vår del handlar det om att få ned kostnaderna. Arbetet med kostnadsbesparingarna kan liknas vid att laga taket medan det är solsken, säger Kenneth Bengtsson.

Kostnaderna ska sänkas successivt, det handlar om planerade åtgärder för att ha rätt organisation under de kommande åren, då konkurrensen väntas öka. På personalsidan råder det anställningsstopp i Sverige och Norge och på sikt väntas antalet tjänster minska på grund av ökad samordning.

- Vi gör detta utifrån en stabil verksamhet och kan titta långsiktigt på vilken organisation vi behöver för de kommande åren, säger Kenneth Bengtsson.

För ytterligare information
ICAs pressavdelning, 070-253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är Nordens största detaljhandelsgrupp med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. Tillsammans med Statoil äger och driver ICA AB dessutom 1 300 Statoil- stationer i Skandinavien. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se.