Centrum för Näringslivshistoria

ICAs skapare i ny bok

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 11:44 CEST

Den 8 april 1938 mötte Hakon Swenson, grundaren av Hakonbolaget som försörjde dagligvaruhandeln med produkter, de tre andra stora inköpscentralernas VDar. Resultatet blev detaljisternas kooperativ ICA. Hakon Swenson, en karismatisk och viljestark entreprenör, hade därmed nått det mål han så länge strävat mot, och den enskilda detaljhandeln hade fått ny utvecklingskraft.

Ekonomijournalisten Björn Edsta skildrar i Hakon Swenson, mannen bakom ICA företagsledaren Swenson som människa och yrkesman. Swenson hade börjat sin bana som handelsresande och insett de kooperativa idéernas utvecklingspotential. Hans alternativ var en handlarägd kooperation, en stark och fristående före-tagsgrupp i svenskt näringsliv.  Samspelet mellan honom och övriga aktörer inom och kring ICA-sfären var ofta laddat; Hakon Swenson var inte den som skyggade för konflikter om han ansåg att utvecklingen gick åt fel håll.  

Björn Edsta är journalist med bakgrund från Expres-sen och SVT. Han har även verkat vid Statskontoret och branschorganisationer som Sveriges köpmanna-förbund.

Hakon Swenson, mannen bakom ICA ges ut av Atlantis förlag  i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Edsta, Björn Hakon Swenson, mannen bakom ICA 350 s, hft, ill. ISBN 978-91-7353-540-3 Atlantis förlag, Stockholm.

För mer information, kontakta Alexander Husebye,  alexander.husebye@naringslivshistoria.se

 

 

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och presenterar näringslivets historia i Sverige. Vi visar hur överraskande aktuellt det förflutna är. Vi hanterar över sjutusen företags historia på uppdrag av företagsledningar och ägare och är världens ledande näringslivsarkiv. Hos oss kan forskare, organisationer och företag hitta inspirerande historier bland miljoner fotografier, dokument, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Besök oss gärna på www.naringslivshistoria.se