Skandinaviska Ledarhögskolan International AB

COACH UTBILDNING ,GODKÄND AV EMCC, OCH ICC.

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2016 16:00 CET

Lars-eric Uneståh pratar om coaching se nedan.
http://www.youtube.com/watch?v=miDaw8zL2jM   

LAMBENT EDUCATION HAR FÅTT EMCC EUROPEAN QUALITY AWARD EQA för sin coachutbildning

 Lambent Education är den enda utbildare som International Coaching Community ( ICC ) godkänner och certifierar internationellt.Denna utmärkelse har tidigare endast givits till fem nationella organisationer (USA (1), Tyskland (1) och England (3).

EMCC – European Mentor and Coaching Council är en oberoende coachingorganisationer som  som startats med huvuduppgiften att bedöma och kvalitetssäkra den uppsjö av coachingutbildningar som nu finns runtom i världen.

Bedömning görs av:

  • Träningsinnehåll och struktur
  • Den filosofi och de principer som träningen grundar sig på
  • Tränings-processer och procedurer
  • Tränarnas kunskap, kompetens och arbete med ständig förbättring
  • Balansen mellan genomgångar, reflektion och färdighetsträning
  • Effektiva utvärderings-instrument och procedurer
  • Kvalitets-policy och kvalitets-utveckling

European Quality Reward syftar till att ge:

  • En försäkring till de som siktar på att bli coach att coachutbildningen är av hög kvalitet och relevant för och välkänd av den marknad de vill arbeta på
  • Avnämarna en garanti för att utbildningen är kvalitets testad med gott resultat
  • Human Resource, Personal- och Utbildnings-organisationer en möjlighet att välja en kvalitetssäkrad utbildning för sina egna managers, ledare och konsulter.

 Pressreleasen utskickad

internationellt genom ICC (www.internationalcoachingcommunity.com)

och i Sverige genom: Skandinaviska Ledarhögskolan (www.slh.nu,  

Välkommen att ta del av information om de utbildningar i coaching som Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) driver i nära samarbete med med Lambent Education som certifieras av  International Coaching Community (ICC)

International Coaching Community - ICC

ICC bildades 2001 av Joseph O´Connor och Andrea Lages. Genom sina tydliga och klara utbildningsmål -combinerat med innehållsmässig kvalitet och höga etiska regler hade ICC på några år utvecklats till en av världens största professionella organisationer. ICC är en certifieringsorganisation och alla medlemmar är ICC certifierade coacher. Idag finns det ca 12000 internationellt certiferade coacher i över 60 länder.

Utbildningsmaterial är enhetligt för alla länder så  ICC coacher har ett gemensamt språk.Detta borgar också för kvalitetsäkring av utbildningen.