ICM Kungsholms

ICM Kungsholms: Försäljning av bolagets fastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 13:22 CET

 

Som bolaget tidigare meddelat, i senaste delårsrapporten samt kommuniké från extra bolagsstämma, har styrelsen beslutat att avyttra bolagets fastigheter.
Fastigheterna är nu sålda och försäljningspriset uppgick till 43 msek.
Bolaget har i samband med försäljningen ingått ett hyresavtal med den nye ägaren. Avtalet löper på fem år med i övrigt marknadsmässiga villkor.

Stockholm den 5 november 2010

Styrelsen för ICM Kungsholms AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
VD, Mikael Signer 0733-25 77 28