ICM Kungsholms

ICM Logistik: Bryter tystnaden

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 16:27 CET

ICM har inte släppt många nyheter den senaste tiden. Orsaken är enkel. Hela organisationen har varit fullt sysselsatta med att ta hand om en ovanligt stor efterfrågan på företagets tjänster. Vi har helt enkelt haft väldigt mycket att göra.

Årets första nio månader visar på en kraftig omsättningsökning. Kärnverksamheten, d.v.s. flyttning av oemballerat gods, indikerar en ökning i omsättning med över 30 % varav segmentet "inrikes flytt" indikerar 50 % upp. Orderstocken för resten av året är också välfylld.

Orsaken till uppgången kan ses i en allmän god konjunktur men också som ett resultat av att företaget tidigare valde strategin att minska sitt engagemang i distributionstrafik och istället satsa mer på kärnverksamheten.

Samtidigt som företaget ordermässigt varit framgångsrikt har vi planerat för framtiden. En förstärkning av styrelsens kompetens har gjorts genom att adjungera Kerstin Sjöstrand, stabschef i SEB samt Anna Serner, varumärkeskonsult och tidigare VD i Sveriges Reklamförbund. Vi räknar med att dessa kommer att föreslås för inval som ordinarie ledamöter vid kommande årsstämma.

För att fortsättningsvis ta hand om den ökade efterfrågan också i södra Sverige ökas nu bemanningen med ytterligare en handläggare vid kontoret i Lund. Vår nya medarbetare heter Rasmus Sandberg och han har ett gediget förflutet med kompetens och erfarenhet av bl.a. kontors- och företagsflyttar, vilket är en av ICMs unika specialiteter.

Med facit i handen vill vi meddela att det går mycket bra för företaget. Med kompletteringarna av ett redan starkt team ser vi fram mot ett bra slutresultat för 2006 och en lika god fortsättning in i 2007.

Frågor och ytterligare upplysningar besvaras av
Thomas Hanbo, VD i ICM Logistik AB (publ)
Tel 08-445 7090 eller 0733-257727
e-post: thomas.hanbo@icm.se
Bolagets hemsida har adressen www.icm.se