Kista Science City AB

ICT-branschen i Kista Science City visar fortsatt tillväxt och stabilitet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:01 CET

Pressmeddelande

Företagandet inom IT- och telekomsektorn (ICT) fortsätter att generera tillväxt i Stockholm:s  Kista Science City i form av nya företag och fler arbetstillfällen även under pågående lågkonjunktur. Det visar den nya kvartalsstatistiken för näst sista kvartalet 2009.

Under 2009 har det skett en ökning av antalet företag i Kista med totalt 4 %, och sysselsättningen har ökat med 1 % . Vid en jämförelse med konjunkturmätningarna i publikationen "Trendrapport för Tillväxt" för Kista Science City 2008/2009 flaggade 40 % av företagen för en neddragning, en utveckling som alltså inte realiserats.

– Det här visar att Stockholm är en en attraktiv och stabil företagsplats inom ICT oavsett konjunkturläge. Det är glädjande att aktiviteten och innovationstakten i branschen är oförändrat hög. Till stor del sker detta tack vare särskilt fokus på företagens villkor och det gynnsamma och öppna näringslivsklimat som Stockholm och Kista kan uppvisa, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Kistas attraktionskraft syns även i antalet nystartade företag. Jämfört med tredje kvartalet 2008 hade antalet nya företag ökat med 43 st, vilket är en större ökning än för samma kvartal 2007.

Siffrorna visar också att den marginella nedgång som märktes i antalet anställda i regionen under 2008 har vänt, och att både sysselsättning och nyföretagandet tagit fart igen och återhämtat sig under 2009.

– Vi har haft på känn att tillväxten inte avstannat i Kista och i ICT-branschen, Det har märkts när vi träffar företagare och entreprenörer, säger Anette Scheibe, VD för Stiftelsen Electrum och KSCAB. Nu när vi fått statistiskt körbara siffror visar det att vi har haft rätt.

Länk till Trendrapport för tillväxt 2009/2010:
http://www.kista.com/adimo4/Site/kista/web/default.aspx?p=2871&t=h401

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, Pressansvarig  
08-508 29 878

Anette Scheibe, VD Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB
+46 (0)73 39 677 40

Länk till original:
http://www.moderaterna.net/sten-nordin-ict-branschen-i-kista-science-city-visar-fortsatt-tillvaxt-och-stabilitet/

Kista är ett av Sveriges snabbast växande företagsområden, med mer än 4000 företag, universitet och forskningsinstitutioner som samverkar med varandra. Branschinriktningen är ICT. Kista Science City AB (KSC AB) är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Electrum och en operativ, ej vinstbärande organisation som arbetar med att verka för ett starkt samarbete mellan akademi, forskning, kommunal och privat verksamhet i Kista. Kista Science City AB är Kistaföretagens, akademins och forkningen samt Stockholm stads operativa verktyg för genomförande och förverkligande av den sk. framtidsvisionen.

Kista är en naturlig del av ett av Europas mest intressanta områden: Stockholm - the Capital of Scandinavia.