Centerpartiet

ID-kraven förlängs: "Problemen för människor och företag är välkända"

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 12:05 CET

Regeringen har beslutat att förlänga ID-kravet i Öresundsregionen.

Centerpartiets Kristina Yngwe, riksdagsledamot från Skåne, och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, är kritiska till hur det drabbar pendlare, näringsliv och skyddsbehövande.

- Gränskontrollerna i kombination med ID-kraven har haft dramatiskt negativa effekter för näringslivet och alla arbetspendlare i sydsverige. Handelskammaren bedömer att den samhällsekonomiska kostnaden för hela regionen beräknas till runt 1,5 miljarder kronor per år i förlorad tillväxt och hundratusentals jobb har fått en resväg som inte längre kan nås inom en timme. Det är ett jättestort problem, säger Kristina Yngwe.

- Nu har regeringen tagit ett beslut och då måste man också kunna redogöra för hur man ska underlätta vardagen för pendlare och näringsliv i den region som berörs. Det här har pågått länge och problemen för människor och företag är välkända. Därför tycker jag att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bör berätta om och i så fall hur man tänker lösa dessa problem, säger Kristina Yngwe.

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson, menar att gränskontroller och ID-krav är en kombination som har negativa konsekvenser för asylrätten. Han menar att det vore bättre att jobba för EU-gemensamma lösningar och minska behovet av kontroller inom unionen.

- Vad som behövs är en större reform av EU:s gemensamma asyl- och mottagandesystem så att EU:s yttre gränser fungerar bättre och behovet av kontroller inom unionen minskar. Det pågår stora arbeten på flera fronter med detta, och Centerpartiet driver både i Sverige och i EU för att det ska gå framåt snabbare, säger Johan Hedin.

- Det drabbar också de mest skyddsbehövande. Vi ska ha ett ordnat mottagande av flyktingar, men det måste finnas möjlighet att söka asyl. Det struntar regeringen i helt. Centerpartiet står upp för asylrätten, säger Johan Hedin.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.