Moment Group AB

Ida Forsén är ny HR-chef för Moment Group

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 15:17 CEST

Ida Forsén har tillträtt som HR-chef för Moment Group med uppdraget att utarbeta processer för att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare inom koncernens samtliga verksamheter. Ida ingår i koncernledningen och utgår från huvudkontoret i Göteborg.

I en tid när det mesta går att kopiera är medarbetarna företagens absolut viktigaste resurs. HR är en förkortning av engelska termen Human Resources och arbetet inom HR handlar just om att hantera de mänskliga resurserna. Inom Moment Group finns drygt 500 medarbetare och ett professionellt arbete inom HR-perspektivet är viktigt för att säkra tillgången på de nyckelkompetenser som krävs för att nå affärsmålen och för att fortsätta utveckla koncernen med målsättning att vara ledande inom upplevelseindustrin.

Ida Forsén har arbetat med HR- och arbetsgivarfrågor i 14 år och hon har verkat i roller som bland annat HR-chef och HR-strateg. Ida är utbildad ekonom och valde tidigt i karriären inriktningen organisationskunskap och de frågor som följer med det. Ida har arbetat både i privat och offentlig verksamhet, inom servicebranschen och inom industri och hon kommer närmast från en tjänst som HR-chef inom Västra Götalandsregionen och innan dess som HR-strateg för Coor.

- Det känns mycket bra att ha Ida med oss som ansvarig för koncernens HR-frågor och när hon nu är på plats innebär det att vi har en komplett uppställning koncerngemensamma funktioner som utgör en stabil plattform för att fortsätta professionalisera och konsolidera upplevelseindustrin samt tillföra nya verksamheter till koncernen., säger Pelle Mattisson, koncernchef Moment Group.

- Upplevelser har en allt viktigare plats att fylla i samhället och att få arbeta i en koncern som siktar på att nå långt inom upplevelseindustrin känns helt rätt för mig. Jag ser fram emot att få bidra med HR-strategisk kunskap och utmana i delar där utveckling kan ge utväxling och min erfarenhet av bolagsförvärv och verksamhetsövergångar kommer sannolikt att passa väl in i koncernens expansionsplaner, säger Ida Forsén, HR-chef Moment Group.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.