Teach for Sweden

Ida Karlberg Gidlund från Teach for Sweden är Årets Ledarutvecklare 2016

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2016 12:03 CET

Ida Karlberg Gidlund har genom hela sin karriär brunnit för idén att skapa och utveckla en likvärdig skola för alla i Sverige, genom ledarskap och samverkan, där alla barn har lika möjligheter.

– Jag drivs av övertygelsen att olikheter är viktigt och att elever som är annorlunda och inte normgivande har enorma tillgångar som inte kommer fram, säger Ida Karlberg Gidlund.

Enligt Ledarna tilldelas Ida Karlberg Gidlund priset för att hon på ett innovativt sätt utvecklat och stärkt ledarskapet i klassrummet. Detta med nedan motivering från Annika Elias, ordförande i Ledarna:

"Årets pristagare har genom att komplettera den traditionella lärarrollen med ledarinfluenser från näringsliv, offentlig sektor och forskning skapat en långsiktighet i sitt arbete genom att envetet och kraftfullt jobba mot den långsiktiga visionen att utveckla ett hållbart demokratiskt samhälle, där alla barn får möjlighet att bli sitt bästa jag".

FAKTA OM IDA KARLBERG GIDLUND

Ida Karlberg Gidlund är idag vd för Teach for Sweden, men började sin karriär vid Perslundaskolan i Ockelbo, efter att hon tagit examen från Lärarhögskolan och Stockholms universitet. 

Nyss fyllda 30 år blev Ida Karlberg Gidlund år 2006 erbjuden tjänsten som rektor vid Milboskolans högstadium i Hille och blev i och med det en av landets yngsta rektorer. Under perioden som rektor nominerades Ida av organisationerna Shortcut och Ledarna till "Framtidens kvinnliga ledare" tre år i rad och erbjöds att föreläsa i ett flertal prestigefyllda sammanhang samt startade under samma period sitt egna konsultföretag. 2010 blev Ida Karlberg Gidlund verksamhetschef för organisationen Rektorsakademien. 

Våren 2012 kontaktades Ida Karlberg Gidlund, via näringsminister Mikael Damberg, av dåvarande kommunikationsdirektören för Swedbank, Thomas Backteman för att diskutera möjligheten att starta en svensk gren av det globala nätverket Teach For All - en organisation vars huvudsyfte är att främja alla barns lika rättigheter till utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund. Efter ett drygt år av förberedelser landande projektet som Teach For Sweden. Idag är Teach for Sweden huvudsakligen finansierat av Wallenberg-stiftelserna, Google, Nordea och även Nasdaq OMX som under början av 2016 lät Teach For Sweden-logotypen lysa över Time Square i New York.

Ida Karlberg Gidlund är 39 år och bor idag i Stockholm med man och två barn. 

FAKTA OM PRISET

Priset Årets Ledarutvecklare är ett av sammanlagt fem priser som delas ut på Chefgalan som grundades av tidningen Chef 2003. Syftet med Ledarnas pris till Årets Ledarutvecklare är att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i Sverige framåt.

Kriterierna för priset är:

Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation eller i Sverige i stort.

Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet, som präglas av förändringskompetens, resultat och hållbarhet.

Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och insatser inom kompetensutveckling.

Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin chefs- eller ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Jurygruppen för Årets Ledarutvecklare 2016 har bestått av:

Karin Francke, hr-strateg, Stockholm stad (ordförande)

Annika Elias, ordförande, Ledarna

Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM

Leif Linde, vd, Riksbyggen

Lise-Lotte Oldmark vinnare 2015, hr-direktör, AcadeMedia

Lena Rökaas, chief operating officer, Swedavia AB

Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.