Peepoople AB

Idag är det World Toilet Day - Sverige bör driva frågan om prioritering av sanitet i katastrofinsatser

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:22 CET

Bristen på hygienisk sanitet är akut i världens katastrofområden. De smittor som härjar och kräver människoliv långt efter att själva katastrofen inträffat kan undvikas. Vi måste börja prioritera fungerande sanitetslösningar högre vid internationella katastrofinsatser.

Idag, den 19:e november är det World Toilet Day. Även om det kan gå inflation i speciella och internationella ”dagar” och även om det går att göra sig lustig över namnet, så belyser denna dag ett av världens största problem – det faktum att 40% av jordens befolkning saknar toaletter och miljontals människor, mestadels barn, dör varje år på grund av bristen på fungerande sanitet.

Just nu härjar en koleraepidemi på Haiti som hittills krävt över tusen dödsoffer. Denna epidemi hade kunnat gå att begränsa – eller helt och hållet undvika – om man lyckats implementera hygieniska sanitetslösningar i tillräcklig omfattning i ett tidigare skede. Samma sak gäller liknande epidemier, i andra katastrofområden världen över.

Dessvärre prioriteras inte sanitetsfrågan tillräckligt högt och får inte de resurser den förtjänar vid katastrofinsatser. När katastrofer inträffar slås sanitetssystemen ut, vilket ger ödesdigra effekter på längre sikt. Upprättar man läger utan tillräckligt med fungerande latriner så sprids olika typer av smittor väldigt snabbt, både via vatten och mellan människor. Utan hållbara hygieniska sanitetslösningar är det oerhört svårt att stoppa olika typer av epidemier.

Det krävs en uppgradering av sanitetsinsatserna under ett tidigt skede av katastrofarbetet. Vi måste öka förståelsen och lyfta upp sanitet till en nivå av akut katastrofhjälp, precis som akut livräddning, skydd, mat och vatten – det vill säga ge sanitet högre prioritet och därmed förhindra smittan innan den bryter ut.  

Sverige är ett föredöme vad gäller internationella hjälp- och räddningsinsatser, liksom ett föregångsland inom vatten och sanitet. Därför tror vi att det finns en stor möjlighet för svenska initiativ att påverka och förändra synen på fungerande sanitet, samt ge sanitetsfrågan högre status vid katastrofinsatser. Vi uppmanar därför idag – på World Toilet Day – svenska hjälporganisationer och myndigheter att lyfta denna fråga och driva den internationellt så att vi tillsammans har möjlighet att rädda liv och göra skillnad för världens fattiga och utsatta.

    Prof. Anders Wilhelmson, initiativtagare till Peepoo-toaletten och grundare av Peepoople

    Dr. Arno Rosemarin, Senior Research Fellow, SEI – Stockholm Environmental Institute

För mer information om World Toilet Day, besök: http://www.worldtoilet.org/wtd/

Peepooples mission är att alla människor som så önskar skall ha tillgång till en värdig och hygienisk toalett.