Gastronomiska Samtal

Idag bildas Kålrotsakademien

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2015 09:03 CEST

Idag, måndag den 20 april 2015, bildas Kålrotsakademien för främjandet av matens kulturarv vid en ceremoni i Stockholm. Akademien, som får 18 ordinarie ledamöter, kommer att främja de kulturhistoriska och geografiska kopplingarna mellan råvara, egenskaper och uttryck i förädlade livsmedelsprodukter, maträtter och måltider. Akademien vill också lyfta fram de målande berättelserna på mål som omger dessa kopplingar i Sverige.

År 1967 publicerade Tore Wretman sin epokgörande bok Svensk husmanskost och inledde trenden med att börja intressera sig för vad som förevarit också i det svenska köken historiskt. På den tiden var kanske nivån på restaurangmaten inte alltid den allra högsta, men sedan dess har mycket hänt. Svenska kockar är numera världsledande och i TV visas matprogram stundligen. Men när det gäller vad man lagar i köken sneglar många ängsligt neråt kontinenten.

Om husmanskosten betonar det rejäla och de stora dragen, gastronomin fokuserar på den finare matlagningen, det ekologiska på just det det är, det närodlade på värdet av markernas fortsatta hävdande och mathantverket på det småskaliga entreprenörskapet så är det något som saknas och detta något är kulturen. Och den svenska matkulturen i sin moderna uttolkning handlar om sökandet efter mångfalden i råvaror, förädlade produkter och maträtter – i någon mening faktiskt en motsats till husmanskosten. Men det handlar inte bara om att söka kulturen utan också om att börja förstå värdet av att berätta om kulturen – och då inte bara på finkrogarna utan även på ICA eller i pizzerian på hörnet.

Idag bildas alltså Kålrotsakademien som får 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män – alla med sina speciella kompetenser. Tillsammans representerar de en mycket stor kunskap om allt från agrarhistoria till TV-matlagning. Akademien blir en smältdegel och ett forum att driva forskning och utveckling från, men också en plattform för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel. Tanken på en akademi kläcktes i januari 2014 av Hans Naess och Martin Ragnar. Att akademien valt kålroten som sitt signum har att göra med att denna kulturväxt uppkom biologiskt i just Sverige och härifrån spridit sig över världen.

För mer information:

Hans Naess, tillträdande preses i Kålrotsakademien – 070-3984968

Martin Ragnar, tillträdande sekreterare i Kålrotsakademien – 073-5209695

Hans Naess: Utbildad agronom med inriktning mot mark och växter. Bosatt på Flinkesta gård i hjärtat av Sörmland. Har arbetat med många aspekter på hållbar utveckling sedan slutet av 1980-talat. Har startat och drivit en rad projekt under åren och var med och utformade ”Manifest för nya nordiska köket” i Köpenhamn 2004. Verksamhetsansvarig för Gastronomiska Samtal samt Gastronomiska Matverk.

Martin Ragnar: Forskare, författare och företagsledare bosatt i Vendelsö som i relation till mat och matkultur bl.a. skrivit boken Svensk ostkultur i recept och formspråk och Regional matkultur – Terroir i Matlandet Sverige. Han skriver regelbundet i tidskrifterna Gårdsmejeristen och Linderödaren och är sekreterare i föreningen Landtsvinet samt ledamot av Skåneländska Gastronomiska Akademien. Till vardags arbetar han som forskningschef på Energiforsk AB.

GASTRONOMISKA SAMTAL stimulerar samtal om mat. Vi är stolta över våra svenska smaker, råvaror och lokala traditioner. Målet är att göra vårt svenska kök långsiktigt intressant och vara en tillgång för matbranschen.

Våra största aktiviteter återkommer årligen. Forum Nyköping där ett hundratal personer samlas för en öppen dialog kring ett givet tema samt tävlingen Matverk, som skapar moderna matprodukter med rötter i lokala traditioner och råvaror.