Centerpartiet i Västra Götaland

Idag blev de klart med AstaZero utanför Borås. En testanläggning för fordonssäkerhet, en investering på 400mkr

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 09:28 CEST

- Det står nu klart att det blir verklighet av den testanläggning kallad AstaZero, (Active Safety Test Area) som fordonsindustrin tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers länge arbetat för att etablera i Hällered, Borås. Det besked gav Näringsdepartementet idag.

- Ett mycket välkommet besked som gör att arbetet äntligen kan sätta igång, säger Kerstin Hermansson (c), Kommunstyrelsen i Borås.

Beskedet idag möjliggör en total investering på 400 miljoner kronor, en stor investering med byggstart för anläggningen 2013. Partners blir såväl staten, Västra Götalandsregionen som bidragit med 55 miljoner kronor, Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) och Borås stad.

- Anläggningen AstaZero är troligen en av de viktigaste satsningarna i modern tid för att stärka svensk fordonsindustri, säger Cecilia Andersson (c), ers i Regionstyrelsen i Västra Götaland.

Ungefär 35 000 personer dör i trafiken i Europa varje år. Det motsvarar en Estoniakatastrof i veckan. Därtill kommer ett stort antal skadade, 1, 7 miljoner 2009. Den anläggning som nu förbereds i Hällered i Borås blir unik med testbanor för forskning och utveckling kring fordonssäkerhet. Här byggs såväl flerfilsvägar i landsvägsmiljö som stadsmiljöer i flera kvarter, vilket möjliggör avancerade testkörningar.

Anläggningen ska vara en öppen arena för företag, lärosäten och forskningsinstitut som vill utföra forskningsprojekt inom fordonssäkerhet. Den anläggning som nu förbereds i Hällered i Borås blir unik med testbanor för forskning och utveckling kring fordonssäkerhet. Här byggs såväl flerfilsvägar i landsvägsmiljö som stadsmiljöer i flera kvarter, vilket möjliggör avancerade testkörningar.

Rätt utnyttjat kan AstaZero bli en av de viktigaste satsningarna för att stärka varumärket Västsverige de närmaste åren. Det behövs offensiva satsningar för att strukturomvandlingar ska leda till ökad konkurrenskraft och nya jobb.

- Ett fantastiskt besked för boråsregionen och hela västsverige då det ökar vår regions konkurenskraft och attraktionskraft genemot andra regioner i Europa, fortsätter Cecilia Andersson (c).

- AstraZero betyder inte bara en satsning på svensk fordonsindustrin utan innebär självklart också nya jobb i Borås arbetsmarknadsregion, avslutar Kerstin Hermansson.