Friskis&Svettis Södertälje

Idag får 1250 barn i Södertälje möjlighet till rörelseglädje

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 12:40 CEST

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Som ett led i Friskis&Svettis Alla barnen-satsning utbildar Friskis&Svettis Södertälje idag 50 pedagoger i verktyget Röris & Mini-Röris. Tillsammans ger de 1250 barn i Södertälje kommun nya möjligheter för rörelseglädje i vardagen.
   Målet är att under åren 2012 – 2015 nå samtliga barn i Sverige upp till 10 års ålder.

Enligt Statens Folkhälsoinstitut finns det en tydlig koppling mellan att vara fysiskt aktiv under uppväxten och i vuxen ålder. Barn som rör på sig blir starkare och friskare. Dessutom ökar deras koncentrationsförmåga och sömnen blir bättre.
    - Sverige & Södertälje har allt att vinna på att barn rör på sig mer än vad de gör idag. Vi vill visa att det finns relativt enkla verktyg att använda i skolan och förskolan, säger Hanna Bata, verksamhetschef på Friskis&Svettis Södertälje.

Friskis&Svettis har tre konkreta förslag:
1. Lägg till Röris och Mini-Röris som ett pedagogiskt verktyg på förskolelärar- och lärarutbildningarna. Det skulle ge de blivande pedagogerna ökad kunskap om hur enkelt det är att inspirera barnen till kul rörelse.

2. Ge rörelse en tydlig plats i läroplanen. Fysisk rörelse måste bli ett naturligt verktyg i pedagogiken, och inte bara begränsas till idrottsämnet.

3. Inrätta en rörelseplan på varje förskola och skola. Då kan förskol- och skolledningar bli bättre på att ha med rörelse i den dagliga verksamheten. Satsningen Alla barnen innebär att engagemanget inte ska begränsas till de här förslagen. Alla kan göra något för att få fler barn att uppleva rörelseglädje.

   - Ju tidigare barn får möjlighet att uppleva rörelseglädje, desto större är chanserna att etablera en aktiv livsstil som vuxen, säger Hanna Bata.

                                                                                                            

På 2500 nybyggda, inspirerande kvadratmeter kan du uppleva träningsglädje. Ja, rent utan livsglädje. Vi erbjuder över 80 träningspass i veckan;  indoor walking, spinning, jympa, box, yoga, intervallflex, junior, dans, senior dans, senior, familj, skivstång, flex, TMI och mycket mer. Dessutom har vi ett gym på 770 kvm, öppet över 90 tim/vecka.

Välkommen!