Göteborg & Co

Idag får Seouls borgmästare Göteborgspriset för hållbar utveckling vid en ceremoni på Draken

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:10 CET

Seouls borgmästare Park Won Soon kommer att tilldelas Göteborgspriset för hållbar utveckling på en miljon kronor. Han vinner priset för sitt arbete att göra Seoul till en sharing city. Prisutdelning, som projektleds av Göteborg & Co, sker under en ceremoni på Draken i Göteborg.

Borgmästare Park Won Soon deltar enbart via länk. Däremot kommer vice borgmästare Gyoung Gee Liu till ceremonin och temasamtalen.

Anledningen till att Park Won Soon inte kan närvara personligen är de demonstrationer och oroligheter som pågår i Seoul, sedan presidenten i Sydkorea, Park Geun-Hye, anklagats för korruption.

Borgmästare Park Won Soon är inte anklagad för några oegentligheter men har avbokat alla sina planerade internationella möten den närmaste tiden på grund av händelseutvecklingen.

Årets Göteborgspriset för hållbar utveckling har delningsekonomin som tema. – Delandet har en stor potential att effektivisera resursanvändningen och ger nya möjligheter att dela kunskap, finansiera på nytt sätt och dela resurser. Det går snabbt och det ändrar förutsättningarna på många områden, säger Lotta Göthe, ordförande för Göteborgspriset för hållbar utvecklings jury.

Välkomna till Draken
Prisceremonin genomförs på Folkets Hus, Draken, den 17 november. Tid: 13.30–16.30

Kontakt
Lotta Göthe, juryorförande, lotta.gothe@ecoplan.se, +46 (0)768-80 88 76
Fredrik Beckman, pressansvarig på Göteborg & Co för Göteborgspriset för hållbar utveckling, +46(0)707-13 59 78

Motivering
De senaste åren har delandeekonomin blomstrat världen över. Vi har sett hur informationsteknologin har möjliggjort smarta plattformar för att använda materiella tillgångar mer effektivt genom att dela på resurser och tjänster. Därigenom kan fler människor få tillgång till mer samtidigt som mindre naturresurser förbrukas.

Att dela på resurser gör det exempelvis möjligt att effektivisera transporter av gods samt att få kollektivtrafiken att bli ett effektivare sätt för människor att flytta sig på. Nya sätt att samarbeta genom öppna nätverk, möjligheten att gräsrotsfinansiera projekt, eller att dela information och till och med få fri tillgång till utbildning på nätet öppnar nya möjligheter för en global utveckling för allt fler.

Juryn vill genom årets tema belysa de möjligheter som ägo-delande och informations-delande har för att bidra till en hållbar utveckling.

Göteborgspriset för hållbar utveckling går i år till sydkoreanen Park Won-Soon, borgmästare i Seoul, en av världens första sharing cities.

Seoul har, under Park Won Soons ledarskap, tagit en ledande roll i världen kring att skapa en “sharing city”. Park Won Soon, med sin bakgrund som aktivist för mänskliga rättigheter, har även integrerat sociala frågor i projektet. Som pionjärer på området har Seoul utvecklat olika former av effektivt delande, genom att förändra regleringar, mobilisera stadens underutnyttjade resurser och tillgängliggöra data. De har dessutom skapat en medvetenhet hos allmänheten och stöttat företag och initiativ i att dela på information och tillgångar. Won Soon har varit borgmästare i Seoul sedan år 2011 och är en förgrundsfigur i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för delandet av resurser och information.

Tidigare pristagare i urval
Paul Polman
Al Gore
Kofi Annan
Margot Wallström
Gro Harlem Bruntland

Om Göteborgspriset för hållbar utveckling
Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon kronor och visar vad som är möjligt i kampen för en ljusare framtid. Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut för 17:e året.

Prissumma
1 miljon svenska kronor

Kriterier
Pris kan tillfalla person eller organisation som bidragit till:
• att effektivisera resursanvändningen och/eller främja förnybara råvaror och kretsloppslösningar
• lösningen på ett problem(område) som kan leda till ett tekniskt genombrott eller “systemförändring”
• att vara processdrivande och gett betydelse såväl i Göteborgsregionen som i ett vidare sammanhang
• Utvecklingen mot ökad global rättvisa.

Partners
Priset delas ut i samverkan mellan: Göteborgs Stad, Region Västra Götaland, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Coop, Elanders AB, Folksam, Handelsbanken, PEAB, DB Schenker AB, SEB, SKF

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Läs mer om bolaget på goteborgco.se/