Jernhusen AB

Idag invigdes nya Glashallen på Centralstationen i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:00 CET

Efter två år av byggarbeten på Centralstationen har Jernhusen idag invigt den nya Glashallen. Målsättningen har varit att skapa en spännande lösning där den nya stationsdelen integreras med den befintliga samt att skapa en miljö där resenärer och besökare trivs och känner sig trygga.

I samband med bygget av Citytunneln har Jernhusen byggt en ny stationsdel med direkt anslutning till tunneln. För att stationen ska fungera effektivt för resenärerna har Glashallen byggts som ett glasat tvärskepp i den befintliga stationsanläggningen. Glashallen har också en viktig gestaltande effekt i stadsbilden. Under invigningen fick allmänheten uppleva en härlig stämning med tal, musik och luftakrobater som underhöll.

För resenären blir det nu enklare att ta sig mellan de olika transportslagen på stationen samtidigt som de kan ta del av servicen. Det är cirka 45 000 resenärer varje dag på Centralstationen i Malmö och för Jernhusen är det viktigt att resenärerna får den service de behöver. I den nya Glashallen finns Café Ritazza, Pocketshop, Forex, Pressbyrån, Burger King samt SJs Resebutik. Den 1 december öppnar också Skånetrafikens kundcenter.

- Sedan stationen byggdes 1858 har flera ombyggnationer gjorts, allt för att förbättra stationen för resenärerna. Med nya Glashallen kan vi lägga ytterligare en årsring i stationens utveckling. Jag är glad att Jernhusen nu kan erbjudan en station som är utformad utifrån ett modernt resande, där resenärer trivs och känner sig trygga. Med effektiva stationer och bra serviceutbud bidrar Jernhusen till kollektivtrafikbranschens mål om ett ökat resande, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Redan i denna vecka påbörjas nästa steg i stations utveckling. Centralhallen ska byggas om för att skapa en ny mötesplats på temat mat, både för resenärer och för besökare. Det kommer finnas möjlighet för de som har lite mer tid på stationen att handla mat, både som råvaror och delikatesser samt lagad mat. Centralhallen blir klart till sommaren 2011.  

Jernhusen planerar också att under 2011 påbörja ombyggnaden av den del av stationen som ligger mot Centralplan där stadsbussarna har sin angöring. Ambitionen är att möjliggöra för ytterligare service till resenärerna och besökare.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-392 621
Håkan Hultberg, projektledare Jernhusen, 0734-13 32 48
Thomas Franzon, projektledare Jernhusen, 0734-39 26 88