E.ON Sverige AB

Idag inviger E.ON, OKQ8 och VW ett nytt tankställe för fordonsgas och utmanar samtidigt kommunerna i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:59 CEST

Idag inviger E.ON och OKQ8 tillsammans med Volkswagen ett nytt tankställe för fordonsgas i Södertälje. Detta innebär att biogas numera är tillgänglig på alla Stockholms infartsleder.  

Med den nyinvigda macken i Södertälje finns idag 26 tankställen för fordonsgas i Stockholms län varav 8 drivs av E.ON i samarbete med OKQ8. Det gör E.ON och OKQ8 till marknadsledare i länet. Bakom det nya tankstället i Södertälje står även Volkswagen som har en långsiktig satsning på fordonsgas.

- Vi är öppna för ytterligare tankställen där man kan tanka biogas i Stockholms län. Men för att lyckas i omställningen med att trycka bort koldioxidutsläppen från de svenska vägarna måste vi ha många med oss. Inte minst kommunerna. Därför utmanar vi nu kommunerna i Stockholms län till att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. Om vi ser en ökad marknad, inviger vi gärna nya tankställen, säger Tina Helin VD för E.ON Gas.

-  Biogas och andra biodrivmedel har en tillväxtpotential i Stockholms län och från Volkswagens sida satsa vi på bilar som kan köras förnybart. Men det krävs att kommunerna verkar för ökad biogasproduktion och att man målvetet ställer om till fossiloberoende fordon, säger Sten Forsberg chef för Volkswagen Personbilar i Sverige.

Kommunerna i Stockholms län uppvisar olika tempo i omställningen från bensin och diesel:

  • Botkyrka kommun lyckades nästan fördubbla andelen fordon som drivs förnybart eller med el från 2012 till 2013
  • Till exempel hör tre av Stockholms läns kommuner (Österåker, Ekerö och Haninge) till de kommuner i Sverige som har lägst andel fossiloberoende fordon
  • Genomsnittet för andelen personbilar som ägs av kommuner i Stockholms län och som drivs av biodrivmedel eller el (E85, gasfordon, laddhybrider eller rena elbilar) är endast 28,9 procent, varav 7,7 procent är gasbilar (2013)

- Det finns goda exempel som visar att omställning är möjligt. Botkyrka kommun, där vi öppnade ett tankställe för fordonsgas förra året, är ett föredöme. En lika snabb utveckling borde vara möjlig även i andra Stockholmskommuner, säger Mikael Bergström, direktör för Automatstationer & Fastigheter på OKQ8.

-  För att öka möjligheterna till fortsatt omställning utmanar vi kommunerna i Stockholms län att öka andelen förnybara fordon och elfordon i kommunens fordonspark. Vi kommer både att följa denna utveckling och fortsätta vår planering för mer biogas i hela Stockholmsregionen, säger Tina Helin.

------------------------------

Faktauppgifterna är hämtade från Miljöfordonsdiagnos 2013, en undersökning som genomförs årligen av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och SKL, www.miljofordonsdiagnos.se/HTML/start.aspx

------------------------------

För mer information, kontakta
Jakob Holmström, presschef, E.ON Sverige 
0703 - 251415