SITA Sverige

Idag inviger SITA Nordvästskånes största privata sorteringsanläggning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:20 CEST

Intresset är stort inför invigningen av den nya sorterings- och omlastningsanläggningen i Åstorp. Med ökade mängder som går till återvinning kommer satsningen att gynna både kunder och mijön.

- Vi har en stark ställning i den här regionen och vi samlar in betydande mängder avfall hos våra kunder inom bygg-, industri-, tillverknings- och handelssektorn. Genom en effektivare sortering av det inkommande avfallet hoppas vi kunna nå en återvinning på 80 procent, vilket i sin tur innebär minskade kostnader för våra kunder, säger Mats Lundsgård, regionchef på SITA.

Genom en noggrannare sortering av bland annat skrot och på sikt även trä kommer mängderna som går till materialåtervinning att öka, resterande del kommer att gå som bränsle till fjärrvärmeverk för uppvärmning av hushåll, där man annars använder fossila bränslen. Syftet är också att minimera mängden avfall som går på deponi.

- En annan viktig aspekt är transporterna, genom utökad sortering och omlastning effektiviserar och begränsar vi antalet transporter, något vi arbetar aktivt med för att begränsa, förklarar Mats Lundsgård.

I dagsläget hanterar SITA 40 000 ton avfall i regionen men har miljötillstånd för 90 000 ton avfall om året. Anläggningen kan också ses som ett komplement till befintliga anläggningar i regionen och är med andra ord öppen för andra aktörer som är intresserade av att förfina sin sortering och effektivisera sina transporter.

I nästa etapp, som troligen startar under nästa år, planeras även ett mellanlager för farligt avfall samt en anläggning för hantering av återvinningsmaterial.