FORES

Idag invigs 2030-sekretariatet!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 09:16 CET

Idag presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Samtidigt invigs 2030-sekretariatet, som ska säkerställa att vi når målet. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

- Utredningen visar att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet. Därför startar vi nu 2030-sekretariatet, med partners som vill säkerställa att vi når målet, säger Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores.

2030-sekretariatet blir prognosmakare, pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer – allt i ett.

- Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Vi har en stark fordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, drivmedelsbolag som investerar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och en världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nog fossilfri elproduktion. Nu är det dags att använda dessa förutsättningar fullt ut, och samla alla aktörerna i en branschöverskridande gemenskap, säger Jakob Lagercrantz som samordnar 2030-sekretariatets styrgrupp.

Utgångspunkter för arbetet är, förutom att ge Sverige en världsledande roll, att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och att ha ett lika fokus mellan ”de tre B:na”; Bilen, Bränslet och Beteendet.

Partners i 2030-sekretariatet är inledningsvis AGA Gas, E.On Gas, Gröna Bilister, KonveGas, Lantmännen Energi, Move About bilpooler, Power Circle, Scania, Sekab, Svebio, Taxi 020 och Västtrafik. Fler tillkommer!

2030-sekretariatet lanseras idag måndag den 16 december kl 15-17 vid ett seminarium på Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm, med bl.a. energiminister Anna-Karin Hatt, utredare Thomas B Johansson, Fores VD Mattias Goldmann och företrädare för branschen. Seminariet sänds också på www.fores.se.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 (mattias.goldmann@fores.se) eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808. Webbplatsen 2030-initiativet.se lanseras under dagen.