Vasakronan AB

Idag invigs idé- och visionsutställningen om Kymlinge

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:00 CEST

Idag kl 14 invigs utställningen Nästa Kymlinge på Vasagatan 4a i Sundbyberg.
Nästa Kymlinge är ett idé- och visionsprojekt om ett markområde med unika förutsättningar, i direkt anslutning till Kista och Sundbybergs stads naturreservat.
Vasakronans vd Håkan Bryngelson inviger utställningen.

Tre konsultgrupper under ledning av White arkitekter, Wingårdh arkitektkontor och KHR arkitekter, har fått i uppdrag att visa sina idéer kring en framtida utveckling av Kymlinge, ett område som i söder gränsar till det kommunala naturreservatet, i nordväst till Kymlingelänken och i nordost till E 4. Även elever från KTH, samhällsplanering och miljö bidrar med material till utställningen.

Från arkitektkontoren kommer bland annat Gert Wingårdh (Wingårdh arkitektkontor ), Owe Swanson (White arkitekter) och Thomas Andersson, AJ Landskapsarkitekter (KHR arkitekter) att närvara vid invigningen.

Vasakronan och Sundbybergs stad genomför under 2005 ett visionsarbete kring den framtida utvecklingen av Kymlinge, enligt en principöverenskommelse.

- Kymlinge har med sin närhet till Kista, en redan påbörjad tunnelbanestation och angränsande naturreservat ett mycket speciellt läge, kommenterar Håkan Bryngelson. Närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholms city gör att området har stor potential och det finns många utvecklingsalternativ.
- Det är också mycket viktigt att ta miljömässiga hänsyn så att den unika miljön kring Igelbäcken kan bevaras.

Utvecklingen av Kymlinge har varit ett diskussionsämne under flera årtionden i Stockholms och Sundbybergs kommuner. Syftet med utställningen är att öppna en diskussion och debatt kring utställda framtida utvecklingsmöjligheter. Tre öppna seminarier kommer att hållas under utställningsperioden där en konsultgrupp vid varje tillfälle ges möjlighet att utveckla sitt idé- och visionsarbete. Därefter följer en diskussion ledd av Göran Cars, KTH.

Utdrag från ett idé och visonsarbete
- ”Stockholm växer. Inte som tidigare genom expansion i periferin. Nu utvecklas urbaniteten i den befintliga stadsbygden. Det är det halvcentrala bandet utanför innerstadstullarna, i Stockholms förstad, som den största utvecklingspotentialen finns.” White arkitekter

För utställningsprogram, öppettiden, pressbilder, seminarier, blogg se www.kymlinge.nu

För mer information kontakta:
Lisa Brattström, projektledare 08-783 22 06, 0733-999 739
Mats Carlsson, vd Vasakronan fastighetsutveckling 08-783 23 62
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09


Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.