Miljöpartiet de gröna

Idag invigs Proxima Ryggcentrum i Nacka närsjukhus

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 11:56 CEST

Lena-Maj Anding (mp) inviger i eftermiddag ett av länets två nya ryggcentra. Ryggcentren är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Försäkringskassan, med syftet att så snabbt som möjligt ge rehabilitering till människor som lider av svåra ryggbesvär. På så sätt ska långtidssjukskrivningarna minska.

- Nya arbetssätt ska prövas, som vi hoppas kan bilda modell för ett utvecklingsarbete. Det handlar om att tidigt sätta in rehabiliteringsinsatser, att arbeta tvärprofessionellt, att ha med en utvärderingsplan redan från början och att den ekonomiska ersättningen till utföraren till viss del koppas till resultatet, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för rehabiliteringsfrågor.

Sjukskrivningstalen för patienter med rygg- och nackbesvär är höga och tenderar snarare att öka än att minska. Bland de sjukskrivna med rygg- och nackbesvär dominerar kvinnorna, den enskilt största gruppen är kvinnor inom vård och omsorg. Det har hittills varit svårt för patienter med komplicerade ryggbesvär att hitta rätt behandlingsalternativ. Många blir remitterade eller söker vård vid kirurgiska enheter trots att det kirurgiska alternativet är en lösning endast för en mindre del av patienterna.

- Tanken med ryggcentra är att skapa ett komplett behandlingsalternativ, där olika kompetenserna samlas kring patienten istället för tvärtom. Läkare, sjukgymnaster, kiropraktorer, naprapater, beteendevetare och kuratorer ska alla finnas tillgängliga på dessa ryggcentra. Detta, att arbeta tvärprofessionellt och även ta in alternativa behandlingsformer, är nyskapande och jag är mycket glad över landstinget visar en öppenhet för förändring, säger Lena-Maj Anding (mp).


För mer information kontakta Lena-Maj Anding, 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, 070-737 44 26.
Du kan läsa Lena-Maj Andings invigningstal på www.mp.se/sll