Swedish Care International

Idag lanseras Queen Silvia Nursing Award - en ny möjlighet för kreativa sjuksköterskestudenter.  

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2013 08:00 CEST

Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-års dag den 23 december innevarande år, instiftar Swedish Care International i samarbete med sina partners ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter vid svenska lärosäten.

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre.

”En nyckel till framgång är att attrahera rätt kompetens och därmed blir kvalificerade studenter till utbildningarna av största vikt för vårdens utveckling. Följaktligen syftar stipendiet till att skapa attraktivitet och en positiv bild av möjligheterna för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag för framtidens vård och omsorg med fokus på äldre”, säger Karin Lind-Mörnesten, VD på Swedish Care International.

Vinnaren av första årets Queen Silvia Nursing Award kommer att annonseras den 23 december och priset utdelas av H.M. Drottningen under Silviahemmets Stora Inspirationsdag i mars 2014. Vid prisutdelningen kommer studenten att ges möjlighet att föredra för de närvarande.

Queen Silvia Nursing Award omfattar 50 000 kronor till stipendiaten samt ett sex månaders individuellt anpassat internship inom området i såväl Sverige som andra delar av världen. 

Stipendiet har inrättats tillsammans med Swedish Care Internationals samarbetspartners; Aleris, Johanniterorden, Medicover, Vårdalstiftelsen, Vårdförbundet, Elekta, Uppsala Cancer Clinic, Stiftelsen Silviahemmet och Svensk Sjuksköterskeförening. 

SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö. SCI står också som grundare bakom Queen Silvia Nursing Award. 

Dessutom erbjuder vi: utbildnig, koncept för äldre- och demensboende, affärsutveckling, mentorskap, studiebesök hos vårdaktörer och smartphone-applikationer till stöd för anhöriga till demenssjuka och äldre.  

Vi är representerade med koncept och utbildningar i flera länder i Europa samt i Asien i Japan, Kina och Sydkorea. 

www.sci.se