E.ON Sverige AB

Idag lyfts den nya turbinen in på Åbyverket

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:52 CET

Turbinhallen vid Åbyverket i Örebro är återställd efter förra årets turbinhaveri. Den nya turbinen är nu på plats vid Åbyverket och idag kommer den att lyftas in.

Turbin, växellåda och generator lyfts in i turbinhallen via en öppning i taket – det blir tre tunga lyft som sker med stor precision. Turbinen väger cirka 31 ton och generatorn cirka 65 ton.

Turbinens roll i energisystemet är att producera el - i detta fall med biobränsle, det vill säga bark, spån, grenar och toppar från skogsnäringen. Turbinen ingår i miljardsatsningen på mer förnybar kraftvärme, ett projekt som pågått sedan 2010.

- Den här dagen har vi haft i sikte länge. Äntligen är det dags att lyfta in den nya turbinen. Den kommer att producera 300 gigawattimmar (GWh) el vid Åbyverket, Det motsvarar årsförbrukningen för 15 000 eluppvärmda villor säger Efwa Nilsson, regionchef på E.ON Sverige.

- Kraftvärmesatsningen i Örebro sänker Åbyverkets koldioxidutsläpp med 84 000 ton, vilket motsvarar 28 000 bensinbilars årliga utsläpp. Ett stort steg i rätt riktning för att nå Örebro kommuns mål i klimatplanen, tillägger Efwa Nilsson.

För ytterligare information, kontakta regionchef Efwa Nilsson, tel 070-525 17 15.

Fakta om turbinen

Aktiv effekt till elnätet 24,2 MW

Termisk effekt till fjärrvärmenät 45,5 MW

Vikt turbin 31 ton

Vikt generator ca 65 ton

Vikt växel ca 12 ton

Vikt aggregatram 35 ton

Total statisk vikt komplett turbinaggregat ca 143 ton

Mått totalt turbinaggregat LxB, 12 x 4,3 m

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.